bellen
Contact
reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Teamrol Belbin Vormer  Teamrollen Belbin de Vormer

            "Wilskracht, energie en presteren"

 

 

 

 

De Belbin teamrol Vormer (VM)

Uitspraak van de Vormer: 

"Ik ben heel succesgericht. Streberig, zeggen de mensen. Ik houd ervan prestaties af te dwingen bij mijzelf en bij de mensen om mij heen. Er zit veel innerlijke onrust in mij, een permanent gevoel van bezorgdheid. Als iets niet direct lukt, zal ik door blijven gaan tot ik het precies heb zoals ik het wil en er tevreden mee ben. Ik zie snel welke activiteiten urgent zijn en welke later gedaan kunnen worden. Dan ben ik op korte termijn wel eens impopulair, want goed nieuws wordt beter ontvangen dan slecht nieuws."

 

Doegerichte rol

De Vormer valt onder de groep Doeners en is een doegerichte rol. Tot deze groep horen ook de Bedrijfsman en de Zorgdrager. De doegerichte teamrollen zorgen ervoor dat de doelen daadwerkelijk gehaald worden. De Vormer is daarbij de motor en zorgt voor dynamiek binnen de organisatie.

Meer over doelgerichte rollen

 

Eigenschappen

 • De vormer is een gedreven, wilskrachtig persoon, met een grote dosis nerveuze energie en een sterke drang om te presteren.
 • Hij is vlot, impulsief en ongeduldig.
 • De VM daagt uit en voelt zich snel uitgedaagd.
 • Hij geniet van strijd en woordenwisseling, maar moet wel winnen.
 • Als het tegen zit, raakt de VM snel gefrustreerd, geëmotioneerd en ongedurig.
 • De VM is gericht op resultaat, verbindt daar zijn “ik” aan, en weet anderen in beweging te zetten.
 • Hoewel hij voortdurend wordt geplaagd door twijfels over eigen kunnen, die alleen door resultaten kunnen worden weggenomen, ervaart zijn omgeving hem vaak als dwingend, stuwend en assertief.
 • Hij is een moedige en vrijmoedige ondernemer, die ervoor zorgt dat dingen in gang worden gezet, en die mensen vooral ziet in relatie tot het te bereiken doel.

 

Te vermijden gedragingen

 • het platwalsen van andere teamleden, zeker als de vormer een gezaghebbende positie bekleedt.
 • wedijveren over de rol van deskundige.
 • onverdraagzaamheid en arrogantie ten opzichte van mensen die zich meer op het proces en de procedures richten.

 

In een team

 • Van Vormers-onder-elkaar hebben het meestal niet zo breed.
 • Zij werken als een permanente staat van alarm.
 • In teamverband creëren ze het meeste lawaai en opwinding.
 • Zij werken het best onder hoge druk en snelheid, roepen tegenspel en tegenstand op en nemen ter plekke de meest ingrijpende beslissingen.
 • Toch zijn hun resultaten vaak goed, door hun drive, dynamiek en doelgerichtheid, mits ze het maar eens kunnen worden over doelen en domeinen.
 • Zoniet, dan richt hun wilskracht zich tegen elkaar, met alle schadelijke gevolgen vandien.

 

Teamrol

 • De Vormer geeft richting en genereert actie.
 • Omdat spanning en confrontaties hem doen opbloeien, mobiliseert hij krachten in een team en stelt nieuwe doelen vast.
 • Met name als het team door politieke en sociale manoeuvres in een impasse is geraakt.
 • De VM is van groot belang als er wezenlijke veranderingen dienen te komen.
 • Hij is niet bang om impopulaire maatregelen te nemen.
 • Zijn ster rijst in een situatie waar onder grote druk en met veel durf gepresteerd moet worden.

 

Doel

 • Het vorm en inhoud geven aan de activiteiten van het team.

 

Te ontwikkelen werkwijzen

 • Bepalen van de aandacht van het team bij de prioriteiten en het helpen deze duidelijk omlijnd te krijgen.
 • De doelstellingen van het team in een breder perspectief plaatsen; de leden helpen bij het herkennen van hun eigen rol en bijdrage in het totaal.
 • Een directe invloed uitoefenen op de groepsdiscussie en het samenvatten van de resultaten in termen van beoogde doelstellingen.
 • Geven van een toegesneden vorm aan de activiteiten van het team door de verschillende bijdragen te coördineren.
 • Vasthouden aan een objectieve kijk op de vorderingen en verrichtingen van het team en ingrijpen, als de groep afdwaalt van de rechte of relevante paden.
 • Ingrijpen als de groep haar eigenlijke taak vergeet, of als een teamlid “aan de haal” gaat met een niet ter zake doend idee of voorstel.

 

Valkuilen

 • Platwalsen van andere teamleden, zeker als hij een gezaghebbende positie bekleedt.
 • Wedijveren over de rol van deskundige, met name met de Plant en de Monitor.
 • Onverdraagzaamheid, en zelfs arrogantie; ten opzichte van mensen die zich meer op het proces en de procedures richten.

 

Aanvullende opmerkingen

 • De Vormer kan een bepaald gevoel voor richting ontwikkelen in een groep zonder leiding;
 • maar hij doet er goed aan dit op een subtiele en niet te indringende manier te doen.
 • Wanneer hij in een leidinggevende positie verkeert, zal hij de Voorzitters-rol goed in ogenschouw dienen te nemen om zich in positieve zin een controlerende en coördinerende taak aan te meten; zo’n rol, met zijn nadruk op routinematige activiteiten en verplichtingen, zal wat extra zelfdiscipline vragen.

 

Andere teamrollen:

Teamrol Belbin Bedrijfsman / Organisator

Teamrol Belbin Brononderzoeker

Teamrol Belbin Plant
Teamrol Belbin Monitor
Teamrol Belbin Voorzitter / Coördinator

Teamrol Belbin Zorgdrager

Teamrol Belbin Groepswerker

Teamrol Belbin Specialist

 

 

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op