REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Teamrollen Belbin; de Bedrijfsman

De Bedrijfsman (BM)

Kenmerken

 • De praktische figuur, de organisator die ervoor zorgt dat besluiten worden omgezet in concrete werkzaamheden.
 • Hij is nuchter en ordelijk, houdt van hard werken en pakt zaken op een systematische en consciëntieuze manier aan.
 • Niet praten, maar poetsen, tot het karwei is geklaard.
 • Is een efficiënte doener met praktische geest en een vaste wil.
 • Hij is loyaal, taai, saai en vasthoudend.
 • Kan zich soms behoudend en weinig flexibel opstellen, als het praktisch nut van een nieuw plan niet meteen duidelijk is.
 • Hij heeft behoefte aan ritme en regelmaat, aan vaste afspraken en stevige structuren en werkt daar ook voortdurend aan.
 •  

Teams

 • Die zijn samengesteld uit personen met hoge BM-scores, presteren vaak teleurstellend.
 • Enerzijds verdelen ze hun taken en werkzaamheden op een ordelijke en logische manier; starten ze meestal met een goed opgezet plan.
 • Anderzijds valt het hun zichtbaar moeilijk om hun methodes en hun plannen aan te passen, als de omgeving plotseling verandert, of als ze voor meervoudige en dubbelzinnige opdrachten komen te staan.
 • Ze werken goed en geduldig samen, maar verliezen veel management-games door gebrek aan improvisatievermogen.
 • Niet alleen ontbreekt het hen aan veel creatief opportunisme, maar dikwijls ziet men dat ze zelfs wat afwijzend staan ten opzichte van ideeën, die niet direct zijn in te passen in de schema’s die ze reeds hebben opgezet.

 

Rol

 • Is sterk in het ombouwen van plannen en strategieën tot concrete taken en bezigheden.
 • Hij ziet wat haalbaar is en wat niet.
 • Hij kan organiseren en implementeren, en zorgt ervoor dat alle zaken voor elkaar komen, ook als het om vervelende taken gaat.
 • Management-taken waarin de nadruk ligt op verantwoordelijk en doelmatig beheer, zijn bij hem in vertrouwde handen.

 

Doel
Algemene begrippen en plannen vertalen in praktische zaken en bezigheden. Deze uitvoeren op een systematische manier.


Te ontwikkelen werkwijze

 • Ervoor zorgen dat de taken van het team gestructureerd zijn en de doelstellingen duidelijk zijn omschreven.
 • Praktische details uit de algemene instructies lichten en op de uitwerking ervan toezien.
 • Vasthouden aan een regelmatige en geordende aanpak, ongeacht eventuele druk.
 • Volharden in het zicht van moeilijkheden en voortdurend uit zijn op het bereiken van de doelstellingen.

 

Te vermijden gedragingen

 • Te weinig flexibel zijn; met name te weinig openstaan voor plotselinge ideeën en kansen en wijzigingen in de plannen.
 • Afbrekende kritiek uiten; prille ideeën en suggesties van anderen te snel als onpraktisch of onnut van de hand wijzen.
 • Te snel aan de slag willen; beginnen met ordenen en regelen, terwijl doelen en uitkomsten niet gepreciseerd zijn.

 

Aanvullende opmerkingen

 • Als leidinggevende ligt het sterkste punt van de Bedrijfsman in zijn zorg de doelstellingen in praktische termen duidelijk te krijgen.
 • Als teamlid helpen zijn eigenschappen van plichtsgetrouwheid en volharding ervoor dat hij zorgt dat projecten afgemaakt worden volgens plan en schema.
 • Zijn plichtsgevoel maakt dat zijn streven naar persoonlijke status niet interfereert met zijn pogingen anderen te helpen om hun doelstellingen te bereiken.

 

printen