bellen
Contact

Gedragsvoorbeelden competentie Organisatieloyaliteit

Competentielijst - Organisatieloyaliteit

reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Gedragsvoorbeelden

organisatie loyaliteit

Een gedragsvoorbeeld is een beschrijving van het specifieke gedrag van de competentie. Gedragsvoorbeelden vormen, door hun observeerbare karakter, de criteria die tijdens een selectiegesprek, beoordeling, assessment of ontwikkelgesprek gemeten kunnen worden.

Gedragsvoorbeelden competentie Organisatieloyaliteit

  • Houdt rekening met de organisatiecultuur bij het doen van voorstellen.
  • Staat achter beslissingen die voor de organisatie nuttig zijn, zelfs als die minder populair of controversieel zijn.
  • Past zich aan aan de waarden, normen en gedragsregels van de organisatie.
  • Komt uit voor de eigen betrokkenheid bij gewenst beleid.
  • Houdt rekening met de beleidsruimte van de leidinggevende of hoger management.
  • Neemt zelf verantwoordelijkheid voor de in- en uitvoering van regels en procedures.
  • Praat over ‘wij’ in plaats van over ‘zij’ als hij het over de eigen organisatie heeft.

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Organisatieloyaliteit
Coachen op Organisatieloyaliteit

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op