bellen
Contact

Competentiegerichte vragen Organisatieloyaliteit

Competentielijst - Organisatieloyaliteit

reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Competentiegerichte vragen

organisatie loyaliteit

Deze vragen worden vaak gebruikt in assessments, selectiegesprekken en POP- of ontwikkelgesprekken. De STAR-methode zorgt er voor dat we naar gedrag vragen. Het op een gestructureerde wijze bevragen van gedrag wordt ook wel criteriumgericht interviewen genoemd. Bij de gedragsgerichte benadering laat men de kandidaat over zijn verleden vertellen. Gedrag uit het recente verleden is de namelijk de beste voorspeller van toekomstig gedrag. Op deze manier kan er getoetst worden of en in welke mate iemand over het gewenste gedrag voor de (toekomstige) functie beschikt.

Competentiegerichte vragen: Organisatieloyaliteit

  • Beschrijf een recente situatie waarin u een beslissing hebt genomen waarbij u rekening hebt gehouden met de normen en waarden van uw organisatie.
  • Hebt u wel eens een impopulaire beslissing genomen waar u eigenlijk niet achter stond, maar die wel in het belang van de organisatie was? Kunt u deze beschrijven? Wat gebeurde er en wat was het resultaat?
  • Is er in het recente verleden sprake geweest van richtlijnen waar u het niet mee eens bent? Hoe bent u daarmee omgegaan? Wat was het resultaat?
  • Met welke waarden, normen of gedragsregels binnen uw organisatie heeft u momenteel moeite of in het verleden moeite gehad?
  • Kunt u de belangrijkste waarden en normen in uw organisatie beschrijven. Wat vindt u van deze waarden en normen en op welke manier geeft u uiting aan deze waarden en normen?
  • Wat is de missie van uw organisatie/afdeling/team? Hoe draagt u bij aan het realiseren daarvan?
  • Kunt u een situatie beschrijven waarin voor u (gedrags)regels onduidelijk waren? Hoe bent u hiermee omgegaan?

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Organisatieloyaliteit
Coachen op Organisatieloyaliteit

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op