bellen
Contact

Competentieniveaus Organisatieloyaliteit

Competentielijst - Organisatieloyaliteit

reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Competentieniveaus competentie Organisatieloyaliteit

organisatie loyaliteit

Competentieniveaus algemeen

Het bepalen van het competentieniveau is relevant voor het vaststellen van de mate waarin de medewerker bepaald gedrag moet beheersen. De rol, positie en niveau binnen de organisatie vraagt vaak om specifiek gedrag en dus ook een bepaald niveau waarop de competentie beheerst dient te worden. Het bepalen van het niveau van een competentie is daarmee minstens zo relevant als het vaststellen van welke competentie iemand zou moeten beheersen. Zeker als je medewerkers gaat beoordelen en wanneer de competenties leidend zijn bij de ontwikkeling van de medewerker.


Wij onderscheiden vijf gedragsniveaus. Hieronder de algemene omschrijving van de vijf niveaus:

Niveau 1: Basis/Starter

 • Dit gedragsniveau is vaak passend bij operationeel werk of bij starters. Er wordt nog weinig initiatief verwacht en de medewerker levert gestuurd resultaten.

Niveau 2: Vakman/Vakvrouw

 • Dit gedragsniveau vragen we doorgaans van een medewerker in de operatie met enige ervaring en doet een beroep op de zelfstandigheid van de medewerker.

Niveau 3: Professional/Sturen

 • Dit gedragsniveau is passend bij medewerkers in een coördineren of leidende positie waarbij het bijdragen aan het werk van anderen een rol speelt. Dit kan zowel op het gebied van kennis als mensen zijn.

Niveau 4: Expert/Management

 • Bij dit gedragsniveau past een hoge mate van eigen initiatief en zelfstandigheid waarbij het verantwoordelijk zijn voor een kennisgebied of bedrijfsonderdeel een rol speelt.

Niveau 5: Strategie/Leiderschap

 • Bij dit gedragsniveau past het verantwoordelijk zijn voor de gehele organisatie voor wat betreft de visie, missie en strategie.

Gedragsniveaus: Organisatieloyaliteit

Hieronder staan de specifieke gedragsniveaus van deze competentie. Bij elk niveau zijn een drietal, voor deze competentie, kenmerkende gedragscriteria genoemd. Deze gedragscriteria geven aan welk gedrag we van iemand mogen verwachten op ieder niveau.

Niveau 1: Basis/Starter

 • Doet wat van hem verwacht wordt gezien zijn functie- en taakbeschrijving.
 • Houdt zich aan procedures, afspraken en verwachtingen.
 • Past zich aan op de manier waarop dingen gedaan worden in de organisatie.

Niveau 2: Vakman/Vakvrouw

 • Zoekt bij onduidelijkheden bevestiging bij de juiste autoriteit.
 • Committeert zich aan afspraken en houdt zich aan regels en procedures ook als dit kritiek bij anderen oproept.
 • Komt indien nodig op voor collega's of voor de organisatie.

Niveau 3: Professional/Sturen

 • Stemt het eigen handelen binnen het vakgebied / team af op de missie en doelen van de organisatie.
 • Spreekt over “wij” als hij het over de organisatie heeft.
 • Zet zich actief in om de doelen van de organisatie te bereiken.

Niveau 4: Expert/Management

 • Stemt het eigen handelen binnen het organisatieonderdeel af op de missie en doelen van de organisatie.
 • Houdt zich aan gemaakte afspraken, ook bij tegenspel.
 • Laat het belang van de organisatie prevaleren boven het eigen belang.

Niveau 5: Strategie/Leiderschap

 • Neemt zelf verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de missie en doelstelling van de organisatie.
 • Komt op voor de organisatie als de organisatie van buiten af onder vuur ligt.
 • Staat achter beslissingen die goed zijn voor de organisatie, zelfs als ze op korte termijn een minder goed effect hebben.

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Organisatieloyaliteit
Coachen op Organisatieloyaliteit

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op