Gedragscriteria competentie Assertiviteit

Competenties

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Gedragscriteria

Een gedragscriterium is een beschrijving van het specifieke gedrag van de competentie. Gedragscriteria vormen, door hun observeerbare karakter, de criteria die tijdens een selectiegesprek, beoordeling, assessment of ontwikkelgesprek gemeten kunnen worden. 

Gedragscriteria: Assertiviteit

  • Komt uit eigen beweging krachtig uit voor zijn standpunten en mening.
  • Zegt niet automatisch “ja” op verzoeken van anderen, alleen als hij daadwerkelijk wil en kan voldoen aan het verzoek van de ander.
  • Beweegt zich gemakkelijk in sociale groepen, legt gemakkelijk contact met anderen.
  • Profileert zichzelf helder.
  • Reageert met respect op kritiek van anderen, maar blijft bij het eigen standpunt.

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Assertiviteit
Coachen op Assertiviteit

printen