bellen
Contact

Competentieniveaus Assertiviteit

Competentielijst - Assertiviteit

reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Competentieniveaus competentie Assertiviteit

assertiviteit

Competentieniveaus algemeen

Het bepalen van het competentieniveau is relevant voor het vaststellen van de mate waarin de medewerker bepaald gedrag moet beheersen. De rol, positie en niveau binnen de organisatie vraagt vaak om specifiek gedrag en dus ook een bepaald niveau waarop de competentie beheerst dient te worden. Het bepalen van het niveau van een competentie is daarmee minstens zo relevant als het vaststellen van welke competentie iemand zou moeten beheersen. Zeker als je medewerkers gaat beoordelen en wanneer de competenties leidend zijn bij de ontwikkeling van de medewerker.


Wij onderscheiden vijf gedragsniveaus. Hieronder de algemene omschrijving van de vijf niveaus:

Niveau 1: Basis/Starter

 • Dit gedragsniveau is vaak passend bij operationeel werk of bij starters. Er wordt nog weinig initiatief verwacht en de medewerker levert gestuurd resultaten.

Niveau 2: Vakman/Vakvrouw

 • Dit gedragsniveau vragen we doorgaans van een medewerker in de operatie met enige ervaring en doet een beroep op de zelfstandigheid van de medewerker.

Niveau 3: Professional/Sturen

 • Dit gedragsniveau is passend bij medewerkers in een co├Ârdineren of leidende positie waarbij het bijdragen aan het werk van anderen een rol speelt. Dit kan zowel op het gebied van kennis als mensen zijn.

Niveau 4: Expert/Management

 • Bij dit gedragsniveau past een hoge mate van eigen initiatief en zelfstandigheid waarbij het verantwoordelijk zijn voor een kennisgebied of bedrijfsonderdeel een rol speelt.

Niveau 5: Strategie/Leiderschap

 • Bij dit gedragsniveau past het verantwoordelijk zijn voor de gehele organisatie voor wat betreft de visie, missie en strategie.

Gedragsniveaus: Assertiviteit

Hieronder staan de specifieke gedragsniveaus van deze competentie. Bij elk niveau zijn een drietal, voor deze competentie, kenmerkende gedragscriteria genoemd. Deze gedragscriteria geven aan welk gedrag we van iemand mogen verwachten op ieder niveau.

Niveau 1: Basis/Starter

 • Geeft soms zijn standpunten.
 • Komt op verzoek voor zijn mening uit.
 • Luistert naar kritiek van anderen.

Niveau 2: Vakman/Vakvrouw

 • Wijst vragen af indien nodig.
 • Komt op voor eigen standpunten.
 • Reageert op kritiek van anderen.

Niveau 3: Professional/Sturen

 • Heeft een persoonlijk standpunt.
 • Komt ook in een groep op voor zijn mening.
 • Accepteert kritiek en houdt er rekening mee.

Niveau 4: Expert/Management

 • Heeft een duidelijk persoonlijk standpunt en komt hier ronduit voor uit.
 • Verkondigt onomwonden eigen standpunten in de groep.
 • Aanvaardt kritiek en bedankt degene die kritiek geeft.

Niveau 5: Strategie/Leiderschap

 • Het hebben en verdedigen van zijn eigen mening is een tweede natuur.
 • Verkondigt onomwonden eigen standpunten in de groep en verdedigt met verve zijn mening.
 • Aanvaardt kritiek en nodigt anderen uit om kritiek te uiten.

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Assertiviteitstrainingen
Coachen op Assertiviteit

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op