bellen
Contact
Assessment testen Trainingen
reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Assessment testen, een overzicht 


Als je solliciteert voor een nieuwe job word je vaak gevraagd om een aantal testen, oftewel een assessment zoals een ontwikkelassessment, te doen. Aan de hand van deze testen krijgt de werkgever een beter beeld van jouw persoonlijkheid en je zwakke en sterke punten. Op basis hiervan kan de werkgever beslissen of je in het bedrijf past en wat jouw doorgroeimogelijkheden zijn in de toekomst. Vaak zorgt dit voor stress omdat je niet weet wat er gaat komen. Door je goed voor te bereiden, kun je op de dag van het assessment ontspannen en de best mogelijke prestatie brengen.


Een assessment, wat is dat?

Een assessment is vaak een onderdeel van een sollicitatie. Het is een beoordelingsprogramma om te bepalen of je geschikt is voor de functie en om te kijken over welke ontwikkelbare talenten je beschikt. Meestal bestaat een assessment uit meerdere testen, gesimuleerde situaties en een rollenspel; dat noemt men de assessment center methode. Elk bedrijf en elke functie gebruikt een eigen assessment, zodat het assessment dat je doorloopt geënt is op de functie waarvoor je solliciteert.


Type assessment testen

Een assessment bestaat uit meerdere assessment testen.

 


Capaciteitentest

Capaciteitentesten worden gebruikt om je vaardigheden en intelligentie te testen. Onder de druk van tijd moet je een aantal verbale, abstracte en numerieke testen uitvoeren. Bij een verbale test worden er verschillende dingen getest: begrijpend lezen, je grammaticale vaardigheden en je vocabulaire kennis. Abstracte testen worden gebruikt om je ruimtelijk inzicht en je logisch redeneervermogen te testen. Deze testen tonen aan hoe snel je problemen kunt oplossen. Bij numerieke testen worden je cijfermatige en numerieke vaardigheden getest in de vorm van numeriek redeneren, rekenvaardigheidssommen en cijferreeksen.

 


Persoonlijkheidstest

Een persoonlijkheidstest is een schriftelijke test waarbij je persoonlijkheid in kaart wordt gebracht. In een vragenlijst krijg je uitspraken over meningen en gedragingen voorgelegd. Jij moet aangeven in welke mate de uitspraken van toepassing zijn op jou. Een dergelijke vragenlijst bestaat uit een honderdtal uitspraken met meerkeuze antwoorden. Vaak komen gelijkaardige uitspraken meerdere malen voor in de vragenlijst, dit om te kijken hoe consequent je antwoordt. Reken voor een persoonlijkheidstest gerust een half uur tot drie kwartier. Na afloop hebben zowel jij als de werkgever genoeg informatie om te zien of je in de functie en in het bedrijf past. Het heeft overigens geen zin om sociaal wenselijke antwoorden te geven, je kunt achteraf alleen maar door de mand vallen.

 


Rollenspellen

Bij een rollenspel wordt een situatie uit de gesolliciteerde functie nagebootst. Je krijgt een rol en een getrainde tegenspeler toebedeeld. Tijdens deze psychologische test kijkt men hoe je reageert in bepaalde situaties en welke competenties je hebt. Het is een goed leermoment waar je achteraf je voordeel mee kunt doen, ook als je naast de functie grijpt.


Assessment trainingen

Omdat het een assessment het andere niet is, is het moeilijk om jezelf te trainen voor alle onderdelen van een assessment. Je kunt op voorhand enkele assessment trainingen volgen op onze website of op de oefensite van assessmentbureaus. Op die manier kun je je alvast voorbereiden op enkele assessment testen.

De rollenspellen zijn een onderdeel dat je wel makkelijk kunt oefenen. Bedenk jezelf in welke situaties je terecht zou kunnen komen in de functie waarvoor je solliciteert en doorloop samen met een vriend de situatie en het bijbehorende gesprek. Analyseer achteraf samen het gesprek, zo ontdek je zelf al waar je aan moet werken en waar je sterk in bent.

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op

Meedoen

Kom daarom gerust eens langs op ons kantoor voor een kop koffie.

aanmelden