REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Teamrollen Belbin; de Brononderzoeker

De teamrol Brononderzoeker (BO)

Kenmerken

 • Hij is een extraverte en innemende persoon, hartelijk, joviaal, en altijd op zoek naar nieuwe informatie en interessante contactpersonen.
 • Een nieuwsgierige verkenner, die gemakkelijk contacten legt en over talloze relaties schijnt te beschikken.
 • Door zijn veelzijdige en beweeglijke belangstelling wordt hij vaak als creatief ervaren, ofschoon hij eerder een attente samenvoeger is dan een echte verzinner van ideeën.
 • Hij is gericht op brainstorming, op vernieuwing en ontwikkeling, en hij houdt van improviseren.
 • Speels, steels, positief en enthousiast, is hij een permanente bron van informatie en ideeën.
 • Al heeft hij wel eens de neiging, om dingen net zo gemakkelijk te laten vallen als hij ze heeft opgepikt met als mogelijk gevolg, dat hij lang niet altijd afmaakt wat hij begint.

 

Teams

 • Van Brononderzoekers zijn dikwijls zeer succesvol, vooral in managementgames waarin het accent ligt op snelle actie en onderhandeling.
 • Hoewel ze zich nauwelijks lijken voor te bereiden (ze zien wel wat ze tegenkomen), werken ze zich door hun losheid, hun vlotheid, hun opmerkingsgave en hun tegenwoordigheid van geest spelenderwijs naar en winnende positie.
 • Ook onderling kunnen ze het vaak goed met elkaar vinden.
 • Hun vergaderingen zijn natuurlijke brainstormingsessies.
 • Ze zijn coöperatief en plooibaar, en de chaos die ze tentoonspreiden is bedrieglijk.
 • Het doorborduren op elkaars ideeën leidt vaak tot nieuwe voorstellen waar niemand alleen op was gekomen.
 • Als dergelijke teams falen, komt dat door een snel optredende staat van euforie of verveeldheid.
 • Het gevoel dat de dingen ze gemakkelijk afgaan, maakt dat ze zaken gaan vergeten, vooral waar het een doelmatige uitvoering betreft.

 

Teamrol

 • De BO is sterk in het verkennen en inbrengen van ideeën en bronnen van buiten de groep.
 • Hij kan verbindingen leggen, gebieden exploreren en onderhandelingen voeren.
 • Zijn pragmatisme en tegenwoordigheid van geest ontdekt hij waar de kansen liggen, en hij weet ze te grijpen.
 • Drukte en afwisseling zijn voor een BO essentieel.
 • Wordt hij onvoldoende gestimuleerd door zijn omgeving, bijvoorbeeld in een eenmans-functie, dan raakt hij al snel verveeld en ineffectief.

 

Doel

Het onderzoeken van externe mogelijkheden en het leggen van contacten die bruikbaar zijn voor het team.


Te ontwikkelen werkwijzen

 • Een goed gebruik maken van zijn vermogen goed en gemakkelijk met mensen overweg te kunnen, zodat het aantal contacten en nuttige relaties van het team worden uitgebreid.
 • Zijn belangstelling voor nieuwe ideeën en werkwijzen gebruiken om mogelijkheden te onderzoeken die buiten de directe werkomgeving liggen, en deze naar het team toe introduceren.
 • Zijn rol als contactpersoon met buitenstaanders ontwikkelen; op de hoogte blijven van ontwikkelingen die van belang kunnen zijn voor het werk van het team.
 • Assisteren in het handhaven van het groepsmoreel en het aanmoedigen van zijn teamleden om gebruik te maken van hun talenten, vooral in tijden van crisis en pressie.

 

Te vermijden gedragingen

 • Over-enthousiasme.
 • Een te grote afleidbaarheid; het telkens opgaan in allerlei verleidelijk-interessante, maar voor het team irrelevante zaken.
 • Teveel verslappen als de druk op het werk (of de prikkel van het nieuw zijn) afneemt.
 • Nonchalance met betrekking tot details of zaken die niet direct zijn hart hebben.

 

Aanvullende opmerkingen

 • De Brononderzoeker als leidinggevende dient een grote mate van zelfdiscipline op te brengen.
 • Het kost hem moeite zijn aandacht te blijven bepalen bij wat er zich in de groep afspeelt.
 • Anderzijds bezitten BO de natuurlijke gave om ontdekkingen te doen, ook als het gaat om kwaliteiten van mensen; en ze weten daar goed en handig gebruik van te maken.
 • Ze hebben een sterke en natuurlijke drang tot experimenteren en vernieuwing, en hebben dus soms stevig tegenspel nodig om zich tot de doelstellingen van het team te kunnen blijven bekennen

 

Uitspraak van iemand met de teamrol Brononderzoeker: 

"Als ik mezelf zou moeten omschrijven in een paar woorden, zouden dat zijn: gezellig, druk, energiek, spontaan en vaak afgeleid. Daarnaast ben ik een makkelijke prater. Zo ben ik veel in contact met nieuwe mensen en probeer ik die contacten op alle mogelijke manieren te onderhouden. Het klopt wel dat ik vaak te optimistisch ben en denk dat het toch altijd wel goed komt. Wat het ook heel vaak doet... "

 

printen

Neem direct contact met ons op