Gedragscriteria competentie Groepsgericht leidinggeven

Competenties

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Gedragscriteria

Een gedragscriterium is een beschrijving van het specifieke gedrag van de competentie. Gedragscriteria vormen, door hun observeerbare karakter, de criteria die tijdens een selectiegesprekbeoordelingassessment of ontwikkelgesprek gemeten kunnen worden. 

Gedragscriteria: Groepsgericht Leidinggeven

 • Is helder in zijn instructies en maakt duidelijk wat van de verschillende groepsleden verwacht wordt en wat van de groep gezamenlijk verwacht wordt.
 • Maakt (regelmatig) duidelijk wat de doelstelling en strategie is voor een bepaalde periode of met betrekking tot een bepaalde taak.
 • Geeft instructies over de wijze waarop het gewenste resultaat kan worden bereikt en spreekt verwachtingen uit over het te bereiken resultaat en het functioneren van de groep. 
 • Volgt de werkzaamheden, maar laat groepsleden zelf verantwoordelijk voor de eigen werkzaamheden.
 • Intervenieert niet in het werk van groepsleden, tenzij dat noodzakelijk is.
 • Spreekt de groepsleden aan op resultaten en op de wijze van functioneren en geeft feedback over sterke en zwakke punten.
 • Bewaakt de effectiviteit van de werkzaamheden en het groepsproces en grijpt in wanneer dat nodig is.
 • Heeft regelmatig overleg over het werk om tijdig knelpunten te signaleren en de voortgang te bewaken.
 • Geeft groepsleden de ruimte, en stimuleert hen, om met eigen ideeën en voorstellen te komen.
 • Sluit zijn stijl van leidinggeven aan bij de behoeften en mogelijkheden van de groepsleden en de eisen van de organisatie.
 • Komt op voor behoeften van de verschillende groepsleden en lost interne conflicten op.
 • Geeft de groepsleden passende (uitdagend en haalbaar) taken en laat de taakverdeling aansluiten bij individuele kwaliteiten.
 • Staat zelf open voor kritiek.

Meer informatie over gedragsniveau's per competentie: bel of mail ons.

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Groepsgericht Leidinggeven
Coachen op Groepsgericht Leidinggeven

printen