bellen
Contact

Gedragsvoorbeelden competentie Delegeren

Competentielijst - Delegeren

reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Gedragsvoorbeelden

delegeren

Een gedragsvoorbeeld is een beschrijving van het specifieke gedrag van de competentie. Gedragsvoorbeelden vormen, door hun observeerbare karakter, de criteria die tijdens een selectiegesprek, beoordeling, assessment of ontwikkelgesprek gemeten kunnen worden.

Gedragsvoorbeelden competentie Delegeren

  • Bewaakt de voortgang van de werkzaamheden zonder te interveniëren.
  • Geeft medewerkers vertrouwen door hen de kans te geven om toebedeelde taken of verantwoordelijkheden vorm en inhoud te geven.
  • Blijft beschikbaar voor vragen en ondersteuning van de medewerker.
  • Draagt taken over met voldoende instructie: gooit het niet zomaar ‘over de schutting’.
  • Zorgt dat eventuele middelen en faciliteiten die nodig zijn om gedelegeerde taken te kunnen uitvoeren beschikbaar zijn voor de medewerker.
  • Spreekt bij het overdragen van werk af op welk tijdstip en op welke wijze de medewerker over de resultaten en de voortgang rapporteert.
  • Heeft inzicht in de capaciteiten van de medewerker en bepaald op grond van dat inzicht of te delegeren taken, bevoegdheden of verantwoordelijkheden aansluiten bij die capaciteiten: medewerkers worden niet onder- of overbelast.
  • Delegeert daadwerkelijk! Schuift niet af, dat wil zeggen dat vooral de beslissingsbevoegdheid en/of middelen daadwerkelijk worden overdragen.


Meer informatie over gedragsniveau's per competentie: bel of mail

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Delegeren
Coachen op Delegeren

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op