Gedragscriteria competentie Delegeren

Competenties

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Gedragscriteria

Een gedragscriterium is een beschrijving van het specifieke gedrag van de competentie. Gedragscriteria vormen, door hun observeerbare karakter, de criteria die tijdens een selectiegesprek, beoordeling, assessment of ontwikkelgesprek gemeten kunnen worden. 

Gedragscriteria: Delegeren

  • Bewaakt de voortgang van de werkzaamheden zonder te interveniëren.
  • Geeft medewerkers vertrouwen door hen de kans te geven om toebedeelde taken of verantwoordelijkheden vorm en inhoud te geven.
  • Blijft beschikbaar voor vragen en ondersteuning van de medewerker.
  • Draagt taken over met voldoende instructie: gooit het niet zomaar ‘over de schutting’.
  • Zorgt dat eventuele middelen en faciliteiten die nodig zijn om gedelegeerde taken te kunnen uitvoeren beschikbaar zijn voor de medewerker.
  • Spreekt bij het overdragen van werk af op welk tijdstip en op welke wijze de medewerker over de resultaten en de voortgang rapporteert.
  • Heeft inzicht in de capaciteiten van de medewerker en bepaald op grond van dat inzicht of te delegeren taken, bevoegdheden of verantwoordelijkheden aansluiten bij die capaciteiten: medewerkers worden niet onder- of overbelast.
  • Delegeert daadwerkelijk! Schuift niet af, dat wil zeggen dat vooral de beslissingsbevoegdheid en/of middelen daadwerkelijk worden overdragen.


Meer informatie over gedragsniveau's per competentie: bel of mail

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Delegeren
Coachen op Delegeren

printen