bellen
Contact
Delegeren Coaching
reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Delegeren CoachingGratis intakegesprek Coaching

 

Grootste compliment: 'je hebt jezelf overbodig gemaakt':

 Het coachen van delegeren is een waardevolle vaardigheid voor leiders en managers om effectief te kunnen werken, hun team te laten groeien en zelf leren meer los te laten. In de individuele begeleiding en coaching delegeren, richten we ons op het ontwikkelen van specifieke gedragscriteria die bijdragen aan succesvol delegeren.

 

 • Essentieel bij delegeren is ervoor zorgen dat de medewerkers weten wat er van hen verwacht wordt. Dit impliceert dat de leider duidelijk communiceert over de taken, verantwoordelijkheden en verwachtingen die aan de medewerkers worden gedelegeerd. Samen met de coach oefenen we communicatietechnieken en -strategieën om deze verwachtingen helder over te brengen.
 • Een ander belangrijk aspect van delegeren is het aangeven van de grenzen van beslissingsbevoegdheden wanneer taken worden overgedragen. Hierbij gaat het erom dat je duidelijk aangeeft tot welk niveau medewerkers beslissingen kunnen nemen en wanneer ze overleg moeten plegen. Zo delegeer je vaak wel de taak, maar niet alle verantwoordelijkheden. De coach ondersteunt de leider bij het ontwikkelen van richtlijnen en het stellen van grenzen om een goede balans te vinden tussen autonomie en controle.
 • Daarnaast is het van belang om bij het delegeren rekening te houden met de capaciteiten van de medewerkers. Dit betekent dat de leider de sterke punten, vaardigheden en kennis van de teamleden in overweging neemt bij het toewijzen van taken. Samen met de coach verkennen we methoden om de capaciteiten van medewerkers te beoordelen en effectief in te zetten bij delegeren.

 

Het coachen van delegeren biedt de mogelijkheid om leiders te ondersteunen bij het ontwikkelen van deze vaardigheid en het creëren van een omgeving waarin verantwoordelijkheid en groei gestimuleerd worden. Door duidelijke verwachtingen te communiceren, grenzen van beslissingsbevoegdheden aan te geven en rekening te houden met de capaciteiten van medewerkers, kan delegeren effectief worden toegepast en kunnen teams optimaal presteren.

 

Ontwikkelvraag

Herken je één of meerdere van de onderstaande dilemma’s bij de competentie delegeren, dan kan ons individueel traject je helpen:

 • Ik merk dat als ik iets loslaat, dingen fout gaan lopen.
 • Ik vind het lastig om te bepalen wie de verantwoordelijkheid aan kan.
 • Hoe geef ik vertrouwen en houd ik toch controle en overzicht?
 • Ik doe het vaak zelf omdat ik dan zeker weet dat het dan goed is?
 • Ik merk dat ik soms nog te veel alles wil controleren.
 • Ik heb het vaak zo druk dat ik weinig tijd heb om taken over te dragen.
 • Ik ben vaak nog te operationeel bezig en zit te weinig op tactisch niveau.
 • Ik voel me de spin in het web: alles loopt via mij.
 • Ik ben te druk en het lukt me niet om op een andere manier te werken.
 • Mijn team neemt te weinig eigen verantwoordelijkheid en legt het bij mij neer.

 

Heb je wellicht een andere ontwikkelvraag bij deze competentie? Mail die aan ons en ontdek wat we voor je kunnen betekenen.

 

Onze ontwikkelmethode

Uit ervaring weten we dat competentiegedrag van delegeren is opgebouwd uit verschillende niveaus. Kennis en vaardigheden, overtuigingen, motivatie en persoonlijke eigenschappen. Onze methode geeft met behulp van 5 ontwikkelstappen inzicht op welk gedragsniveau verandering wenselijk of noodzakelijk is.

 

Ontwikkelstappen

Je doorloopt in het individuele traject 5 ontwikkelstappen waardoor je van inzicht tot de uiteindelijke borging van het nieuwe gedrag komt.

 • Ontwikkelvraag uitdiepen: In welke situaties kun je de competentie verbeteren? Wat gaat er precies mis en sinds wanneer? In hoeverre past de competentie bij jou als persoon en vanuit welke overtuigingen handel je?
 • Doel bepalen: Je stelt vast wat je precies wilt bereiken en wat je motivatie hiervoor is?
 • Verdiepen: Je verdiept je in deze fase in de kennis, vaardigheden, en overtuigingen die nodig zijn voor ontwikkeling van de competentie.
 • Toepassen: In deze fase oefen je met de geleerde kennis, vaardigheden en overtuigingen.
 • Borgen: De borgfase ondersteunt je bij het in de praktijk blijven toepassen van je nieuwe kennis, vaardigheden en overtuigingen. Je gaat na waar mogelijke belemmeringen liggen en je pakt deze actief aan.

 

Effectief gedrag:

In de individuele begeleiding en coaching delegeren gaan we o.a. aan de slag met de volgende gedragscriteria:

 • Ervoor zorgen dat de medewerkers weten wat er van hen verwacht wordt.

 • Wanneer de eigen taken worden gedelegeerd, duidelijk aangeven wat de grenzen van beslissingsbevoegdheden zijn.
 • Bij het delegeren rekening houden met de capaciteiten van de medewerkers.

 

Duur: intake, tests en zes sessies

- Voorafgaande aan het traject is er een vrijblijvende intake met de kandidaat van een uur.
- Het traject bestaat in basis uit zes sessies van 1,5 uur en een ontwikkelassessment bestaande uit twee tests.
- De doorlooptijd van het traject is ca. 3 maanden.

 

Kosten: klik op tarieven voor:

 • Persoonlijke begeleiding
 • Kleine groepen
 • Workshop
 • Training
 • Competentietheater

 

Gratis intakegesprek

Maak meteen een afspraak voor een gratis intakegesprek met één van onze coaches of bel nu direct met 030-6062711 en verken samen je coachvraag. Na dit gesprek ontvang je een voorstel voor het traject en bij akkoord kunnen we het traject direct starten. 

 

De Coaching Delegeren kunnen we ook aanbieden voor groepen als workshop, training of cursus.

Meer informatie, een vrijblijvende offerte of een andere vraag? Vul ons antwoordformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact op!

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op

Menu