bellen
Contact

Competentiegerichte vragen competentie delegeren

Competentielijst - Delegeren

reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Competentiegerichte vragen:

delegeren

Deze vragen worden vaak gebruikt in assessments, selectiegesprekken en POP- of ontwikkelgesprekken. De STAR-methode zorgt er voor dat we naar gedrag vragen. Het op een gestructureerde wijze bevragen van gedrag wordt ook wel criteriumgericht interviewen genoemd. Bij de gedragsgerichte benadering laat men de kandidaat over zijn verleden vertellen. Gedrag uit het recente verleden is de namelijk de beste voorspeller van toekomstig gedrag. Op deze manier kan er getoetst worden of en in welke mate iemand over het gewenste gedrag voor de (toekomstige) functie beschikt.

Competentiegerichte vragen: Delegeren

  • Welke taak of verantwoordelijkheid heeft u het laatst gedelegeerd? Hoe hebt u dat aangepakt?
  • Welke afwegingen maakt u bij het delegeren van taken. Kunt u een voorbeeld geven van een situatie waar u een juiste of onjuiste afweging hebt gemaakt?
  • Hebt u wel eens iets gedelegeerd aan iemand die daarop niet zat te wachten? Hoe hebt u dat aangepakt?
  • Hebt u wel eens meegemaakt dat taken die u gedelegeerd had niet tot het juiste resultaat leidde? Wat was daarvan de oorzaak? Hoe ging u daarmee om?
  • Welke taken heeft u de afgelopen maand gedelegeerd? Aan wie? Waarom?
  • Welke taken of verantwoordelijkheden zou u nooit uit handen geven? Waarom niet?
  • Hoe houdt u een vinger aan de pols bij gedelegeerde verantwoordelijkheden of taken?
  • Kunt u een recent voorbeeld geven van vragen die u van uw medewerker heeft gekregen naar aanleiding van een aan hem gedelegeerde taak?
  • Kunt u een recent voorbeeld geven van een gedelegeerde taak of verantwoordelijkheid die u terug heeft gedraaid? Wat was er aan de hand? Hoe ben u hiermee omgegaan?

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Delegeren
Coachen op Delegeren

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op