Ondernemerschap

Competenties

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Competentie: Ondernemerschap

Competentiegebied: Ondernemen 

Ondernemen omvat de competenties die betrekking hebben op gedrag dat gericht is op het signaleren en benutten van kansen in de markt, het anticiperen en ingaan op klantkwesties en het realiseren van klanttevredenheid en zakelijk voordeel.

Definitie
Het zien van kansen in de markt voor bestaande en nieuwe producten en verantwoorde risico’s durven aangaan om een zakelijk voordeel te behalen.

Samenhang
Het signaleren van kansen in de markt en hierop inspelen is eigenlijk een verbijzondering van de gedragskenmerken initiatief en durf en omvat de competenties die betrekking hebben op gedrag dat gericht is op het signaleren en benutten van kansen in de markt, het anticiperen en ingaan op klantkwesties en het realiseren van klanttevredenheid en zakelijk voordeel.

Normindicatie: Gedrag
Positief: Zoekt, ziet en benut altijd mogelijkheden om nieuwe activiteiten te ontplooien, rendement te verbeteren of geld te verdienen. Haalt nieuwe klanten binnen, is niet bang om moeilijke risicovolle zaken op zich te nemen. 
Negatief: Ziet een gat in de markt niet. Heeft weinig durf en vermijdt risico’s. Beschouwt efficiency, rendement, kwaliteit van een product en mening van een klant als niet terzake doende.

Normindicatie: Persoonlijkheid
Positief: Onderzoekt graag nieuwe dingen en schrikt niet gauw ergens voor terug.
Negatief: Is gereserveerd ten opzicht van het onbekende en laat zich daar soms door afschrikken.

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Ondernemerschap
Coachen op Ondernemerschap

printen