bellen
Contact

Competentiegerichte vragen competentie Ondernemerschap

Competentielijst - Ondernemerschap

reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Competentiegerichte vragen:

ondernemerschap

Deze vragen worden vaak gebruikt in assessments, selectiegesprekken en POP- of ontwikkelgesprekken. De STAR-methode zorgt er voor dat we naar gedrag vragen. Het op een gestructureerde wijze bevragen van gedrag wordt ook wel criteriumgericht interviewen genoemd. Bij de gedragsgerichte benadering laat men de kandidaat over zijn verleden vertellen. Gedrag uit het recente verleden is de namelijk de beste voorspeller van toekomstig gedrag. Op deze manier kan er getoetst worden of en in welke mate iemand over het gewenste gedrag voor de (toekomstige) functie beschikt.

Competentiegerichte vragen: Ondernemerschap

  • Hebt u wel eens voorstellen gedaan voor ontwikkeling van nieuwe producten of diensten? Welke voorstellen waren dat? Hoe is hierop gereageerd?
  • Hebt u wel eens nieuwe markten voor bestaande producten voorgesteld? Welke markten en producten waren dat? Waarom hebt u dat voorgesteld? Hoe hebt u anderen hiervan kunnen overtuigen?
  • Hebt u wel eens een nieuw product op de markt gebracht? (ook als het oorspronkelijke idee voor het product niet van u was)? Welke rol speelde u hierbij?
  • Bent u als leidinggevende of eindverantwoordelijke wel eens terechtgekomen in een situatie, dat de resultaten niet werden gehaald? Wat hebt u toen gedaan?
  • Wat hebt u gedaan om de resultaten (omzet) te verbeteren? Waar haalde u uw ideeën vandaan?
  • Welke ontwikkelingen in de branche en in de markt zijn u opgevallen? Hoe hebt u hier gebruik van gemaakt?
  • Wat hebt u gedaan om uw onderneming of afdeling meer winstgevend te maken? Waarom heeft u gekozen voor deze aanpak?
  • Hebt u wel eens een riskante zakelijke beslissing genomen? Waarom was dat? Waar zat het risico? Hoe bent u hiermee omgegaan?
  • Wat hebt u gedaan om nieuwe markten voor uw producten te creëren?

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Ondernemerschap
Coachen op Ondernemerschap

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op

Competentielijst

Overige Ondernemen Competentielijst