bellen
Contact

Competentieniveaus Ondernemerschap

Competentielijst - Ondernemerschap

reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Competentieniveaus competentie Ondernemerschap

ondernemerschap

Competentieniveaus algemeen

Het bepalen van het competentieniveau is relevant voor het vaststellen van de mate waarin de medewerker bepaald gedrag moet beheersen. De rol, positie en niveau binnen de organisatie vraagt vaak om specifiek gedrag en dus ook een bepaald niveau waarop de competentie beheerst dient te worden. Het bepalen van het niveau van een competentie is daarmee minstens zo relevant als het vaststellen van welke competentie iemand zou moeten beheersen. Zeker als je medewerkers gaat beoordelen en wanneer de competenties leidend zijn bij de ontwikkeling van de medewerker.

Wij onderscheiden vijf gedragsniveaus. Hieronder de algemene omschrijving van de vijf niveaus:

Niveau 1: Basis/Starter

 • Dit gedragsniveau is vaak passend bij operationeel werk of bij starters. Er wordt nog weinig initiatief verwacht en de medewerker levert gestuurd resultaten.

Niveau 2: Vakman/Vakvrouw

 • Dit gedragsniveau vragen we doorgaans van een medewerker in de operatie met enige ervaring en doet een beroep op de zelfstandigheid van de medewerker.

Niveau 3: Professional/Sturen

 • Dit gedragsniveau is passend bij medewerkers in een coördineren of leidende positie waarbij het bijdragen aan het werk van anderen een rol speelt. Dit kan zowel op het gebied van kennis als mensen zijn.

Niveau 4: Expert/Management

 • Bij dit gedragsniveau past een hoge mate van eigen initiatief en zelfstandigheid waarbij het verantwoordelijk zijn voor een kennisgebied of bedrijfsonderdeel een rol speelt.

Niveau 5: Strategie/Leiderschap

 • Bij dit gedragsniveau past het verantwoordelijk zijn voor de gehele organisatie voor wat betreft de visie, missie en strategie.

Gedragsniveaus: Ondernemerschap

Hieronder staan de specifieke gedragsniveaus van deze competentie. Bij elk niveau zijn een drietal, voor deze competentie, kenmerkende gedragscriteria genoemd. Deze gedragscriteria geven aan welk gedrag we van iemand mogen verwachten op ieder niveau.

Niveau 1: Basis/Starter

 • Doet op verzoek van de klant, aanpassingen of verbeteringen aan producten en diensten in bestaand aanbod.
 • Weet hoe de eigen producten zich verhouden tot behoeften in de markt.
 • Is gericht op “geld verdienen”.

Niveau 2: Vakman/Vakvrouw

 • Komt met ideeën voor nieuwe afzetmarkten voor bestaande producten of diensten.
 • Draagt ideeën aan voor verbetering van bestaande producten of diensten.
 • Stelt doelen op basis van afwegen van kosten en baten.

Niveau 3: Professional/Sturen

 • Benadert actief nieuwe klanten.
 • Streeft naar lagere kosten, betere dienstverlening, hogere opbrengsten.
 • Ziet kansen voor nieuwe producten.

Niveau 4: Expert/Management

 • Zoekt actief naar nieuwe markten, leads, producten en product-marktcombinaties.
 • Neemt risico’s om een bepaald voordeel te behalen voor de organisatie en/of de klant.
 • Geeft aan welke investeringen nodig zijn om in te kunnen spelen op kansen in de markt.

Niveau 5: Strategie/Leiderschap

 • Neemt risico’s met betrekking tot investeringen in marketing en acquisitie en productontwikkeling.
 • Heeft een visie op de ontwikkelingen van product-marktcombinaties.
 • Creëert de noodzakelijke randvoorwaarden (mensen, middelen) voor experimenten.

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Ondernemerschap
Coachen op Ondernemerschap

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op

Competentielijst

Overige Ondernemen Competentielijst