bellen
Contact
Doelgericht besturen Competentielijst
reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Competentiegebied: Ondernemers competenties

Ondernemen omvat de competenties die betrekking hebben op gedrag dat is gericht op het signaleren en benutten van kansen in de markt, het anticiperen en ingaan op klantkwesties en het realiseren van klanttevredenheid en zakelijk voordeel

Competentie Doelgericht sturen

Als je het aantrekkelijk vindt om een heldere koers uit te zetten, een duidelijk doel voor ogen te houden bij wat je doet, een helder uitvoeringsplan op poten te zetten en je doelen op een consistente manier te realiseren, als je anderen op die manier mee weet te krijgen, als je niet geneigd bent om bij tegenwind je eindbestemming aan te passen, als je het belangrijk vindt om op alle fasen van een project invloed uit te oefenen, dan beschik je over de competentie doelgericht besturen.

Definitie Doelgericht sturen

Formuleren en uitdragen van heldere operationele doelen. Deze als leidraad nemen voor het eigen handelen en het aansturen en beïnvloeden van anderen.

Ontwikkelbaarheid Competenties

De ontwikkelbaarheid van een competentie verschilt per individu. Het hangt binnen een persoon samen met kennis, vaardigheden, motivatie en de persoonlijkheid. Het eenvoudigst te ontwikkelen zijn kennis en vaardigheden die ook bij een groot deel van de competenties een rol spelen. Lastiger is als er een ontwikkelvraag ligt op het gebied van motivatie of persoonlijkheid. Zie voor meer informatie ONS® competentieontwikkelmodel.

Ontwikkelbaarheid: Doelgericht besturen

Mate van ontwikkelbaarheid Doelgericht besturen is goed te ontwikkelen. Doelgericht besturen is het op strategisch niveau stellen van doelen en het maken van plannen op de langere termijn. Het gaat er met name om kritisch te zijn met het formuleren van doelen (doelen zijn breed en tijdloos) en doelstellingen (specifiek, meetbaar, realistisch en tijdgebonden).

Off-the-Job: door middel van groeps- en individuele trainingen: het oefenen van vraagtechnieken.
On-the-Job: door middel van actieve coaching door een mentor

Trainingsadvies: Organisatiegericht aansturen

Er is een breed aanbod aan trainingen op het gebied van doelgericht sturen op alle niveaus:

- coachingsvaardigheden;
- teamcoaching;
- bestuurlijke sensitiviteit;
- overzichtsvermogen;
- visie.

Gerelateerde competenties zijn:


Meer over competentiemanagement:

Competentieworkshops en trainingen
EHRM: online talentmanagement

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op

Competentielijst Overige Ondernemen Competentielijst