bellen
Contact
Organisatiegericht aansturen Competentielijst
reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Competentiegebied: Ondernemers competenties

Ondernemen omvat de competenties die betrekking hebben op gedrag dat is gericht op het signaleren en benutten van kansen in de markt, het anticiperen en ingaan op klantkwesties en het realiseren van klanttevredenheid en zakelijk voordeel

Competentie Organisatiegericht aansturen

Als je in staat bent om de marsroute voor de organisatie duidelijk te markeren, als je de koers goed weet uit te stippelen, als je het niet laat bij toekomstmuziek maar concreet handen en voeten kunt geven aan de beleidsvisie, als je kunt zorgen dat anderen binnen de organisatie daar houvast aan hebben, ermee aan de slag kunnen, dan beschik je over de competentie organisatiegericht aansturen.

Definitie Organisatiegericht aansturen

Vertalen van lange termijn visie in heldere en operationele doelen en deze realiseren door de organisatie richting en sturing te geven.

Ontwikkelbaarheid Competenties

De ontwikkelbaarheid van een competentie verschilt per individu. Het hangt binnen een persoon samen met kennis, vaardigheden, motivatie en de persoonlijkheid. Het eenvoudigst te ontwikkelen zijn kennis en vaardigheden die ook bij een groot deel van de competenties een rol spelen. Lastiger is als er een ontwikkelvraag ligt op het gebied van motivatie of persoonlijkheid. Zie voor meer informatie ONS® competentieontwikkelmodel.

Ontwikkelbaarheid: Organisatiegericht aansturen

Deze competentie kan ontwikkeld worden als iemand voldoende vaardig is in het analyseren van problemen.

Off-the-Job: door middel van groeps- en individuele trainingen: het oefenen van vraagtechnieken.
On-the-Job: door middel van actieve coaching door een mentor

Trainingsadvies: Organisatiegericht aansturen

Er is een breed aanbod aan trainingen op het gebied van organisatiegericht aansturen op alle niveaus:

- coachingsvaardigheden;
- teamcoaching;
- bestuurlijke sensitiviteit;
- overzichtsvermogen;
- visie.

Gerelateerde competenties zijn:


Meer over competentiemanagement:

Competentieworkshops en trainingen
EHRM: online talentmanagement

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op

Competentielijst Overige Ondernemen Competentielijst