bellen
Contact

Gedragsvoorbeelden competentie Coachend leidinggeven

Competentielijst - Coachend leidinggeven

reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Gedragsvoorbeelden

coached leidinggeven

Een gedragsvoorbeeld is een beschrijving van het specifieke gedrag van de competentie. Gedragsvoorbeelden vormen, door hun observeerbare karakter, de criteria die tijdens een selectiegesprek, beoordeling, assessment of ontwikkelgesprek gemeten kunnen worden.

Gedragsvoorbeeld competentie Coachend Leidinggeven

coachen

 • Onderzoekt de ontwikkelbehoeften van medewerkers of laat dit onderzoeken.
 • Spreekt regelmatig met medewerkers over hun functioneren of competentieontwikkeling en onderzoekt in hoeverre bepaald gedrag effectiever kan worden vertoond.
 • Stelt voor elke medewerker een ontwikkelplan op waarin wordt aangegeven welke ontwikkelactiviteit wanneer wordt ondernomen
 • Spreekt met medewerkers, die bepaalde opleidingen of trainingen volgen of hebben gevolgd, over de behaalde leerresultaten en de toepassingsplannen.
 • Checkt na een gevolgde opleiding in hoeverre de medewerker daadwerkelijk ander of nieuw gedrag is gaan vertonen. Spreekt dit met de medewerker door.
 • Integreert ontwikkelen van talent in het dagelijkse leidinggeven, door medewerkers aan te spreken op ineffectief gedrag (bijvoorbeeld volgens het S-T-A-R model).
 • Geeft medewerkers ruimte om met eigen ideeën en voorstellen te komen en stimuleert en ondersteunt eigen initiatieven;
 • Stimuleert de medewerker bij het zelf zoeken en vinden van oplossingen voor knelpunten.
 • Spreekt medewerkers aan op behaalde resultaten en op de wijze van functioneren: geeft feedback over sterke en zwakke punten.
 • Verdiept zich in beleving en wensen van de medewerker en komt indien noodzakelijk op voor behoeften van de medewerker.
 • Spreekt vertrouwen uit in de mogelijkheden van het individu.
 • Creëert een vertrouwensband met de medewerker.
 • Adviseert medewerkers objectief over loopbaanmogelijkheden en overlegt regelmatig over mogelijkheden en wensen.

 

Leidinggeven

 • Is helder in zijn instructies en maakt duidelijk wat van de ander verwacht wordt.
 • Geeft instructies over de wijze waarop het gewenste resultaat kan worden bereikt.
 • Spreekt verwachtingen uit over het te bereiken resultaat en het functioneren.
 • Volgt de werkzaamheden, maar laat de medewerker zelf verantwoordelijk voor het eigen takenpakket.
 • Intervenieert niet in het werk van de medewerker, tenzij dat noodzakelijk is.
 • Bewaakt de effectiviteit van de werkzaamheden en grijpt in wanneer dat nodig is.
 • Heeft regelmatig overleg over het werk om tijdig knelpunten te signaleren en de voortgang te bewaken.
 • Maakt duidelijk wat de doelstelling is voor een bepaalde periode of met betrekking tot een bepaalde taak.
 • Staat open voor kritiek.

 

Meer informatie over gedragsniveau's per competentie: bel of mail ons.

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Coachend Leidinggeven
Coachen op Coachend Leidinggeven

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op