bellen
Contact

Competentiegerichte vragen competentie Coachend leidinggeven

Competentielijst - Coachend leidinggeven

reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Competentiegerichte vragen:

coached leidinggeven

Deze vragen worden vaak gebruikt in assessments, selectiegesprekken en POP- of ontwikkelgesprekken. De STAR-methode zorgt er voor dat we naar gedrag vragen. Het op een gestructureerde wijze bevragen van gedrag wordt ook wel criteriumgericht interviewen genoemd. Bij de gedragsgerichte benadering laat men de kandidaat over zijn verleden vertellen. Gedrag uit het recente verleden is de namelijk de beste voorspeller van toekomstig gedrag. Op deze manier kan er getoetst worden of en in welke mate iemand over het gewenste gedrag voor de (toekomstige) functie beschikt.

Competentiegerichte vragen: Coachend Leidinggeven

 • Hebt u recent een medewerker een nieuwe taak gegeven? Hoe hebt u dat aangepakt?
 • Hebt u recent een nieuwe medewerker gekregen? Hoe hebt u die medewerker ingewerkt?
 • Hebt u wel eens te maken gehad met een nieuwe collega die ingewerkt moest worden? Hoe pakte u dat aan?
 • Zijn er medewerkers bij u die er wat betreft niveau uitspringen? Welke initiatieven neemt u rondom dat feit?
 • Hoe bent u omgegaan met een medewerker die excelleerde?
 • Hebt u wel eens te maken gehad met een ambitieuze medewerker? Wat hebt u gedaan om hem tevreden te stellen?
 • Hebt u een medewerker gehad die niet over de vaardigheden beschikte om zijn taken goed uit te oefenen? Hoe bent u daar achter gekomen? Wat hebt u gedaan?
 • Geef eens een voorbeeld van uw tijdsbesteding ten aanzien van de ontwikkeling van uw medewerkers?
 • Hebt u wel eens een ontwikkeltraject voor een medewerker uitgezet? Hoe deed u dat? Wat was het resultaat?
 • Beschrijf de inhoud eens van het laatste ontwikkelplan dat u hebt gemaakt? Op welke manier volgt u het realiseren van dit plan? Wat zijn de resultaten?
 • Bent u wel eens als mentor of coach opgetreden? Vertelt u wat u toen gedaan hebt. Wat was het resultaat?
 • Kunt u een voorbeeld geven van een ‘training on the job’ onder uw verantwoordelijkheid? Wat was het resultaat?

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Coachend Leidinggeven
Coachen op Coachend Leidinggeven

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op