REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Loopbaanankers Edgard Schein

Je loopbaananker is een combinatie van talenten, (werk)waarden en behoeften die je niet wilt opgeven; het staat voor je werkelijke zelf. Als je weet wat je loopbaananker is, dan kun je bepalen wat voor soort werk en werkomgeving bij je past. Edgar H. Schein heeft reeds in 1978 onderzoek verricht naar loopbaanoriëntaties en dat is o.a. in zijn boek te lezen.

Wij noemen de loopbaanankers zelf Motivatieankers omdat het in de kern gaat om je drijfveren (motivatie) voor je werk en je werkomgeving.

Deze ankers bepalen primair of je het naar je zin hebt op je werk of juist minder. Verder hebben we de therorie van Schein aangevuld met de onderzoeken van Feldman en Bolino waardoor de ankers van Schein in drie dimensies zijn in te delen.

580 Dimensies

Om inzicht te krijgen in uw eigen motivatieankers is van belang om iets te weten te komen over motivatieankers. Wat zijn dat nou eigenlijk?

Motivatieankers (Schein; loopbaanankers) zijn behoeften en waarden gecombineerd met zelf waargenomen eigen talenten en bekwaamheden gebaseerd op werkervaringen. Het loopbaananker benadrukt verder de interactie tussen talenten, behoeften en waarden in het totale zelfbeeld. Ze zijn met elkaar verweven in die zin dat datgene wat we willen of hoog waarderen, datgene is waar we goed in zijn. Omgekeerd verbeteren we onze bekwaamheden in zaken waar we goed in zijn of die we waarderen.

Test hier je motivatie/loopbaankers:


Tijdens een loopbaan ontwikkelt iemand een zelfbeeld dat een aantal duidelijke antwoorden op de volgende vragen omvat:

 1. Wat zijn mijn talenten, vaardigheden en competentieterreinen? Wat zijn sterke en zwakke punten?
 2. Wat zijn mijn belangrijkste drijfveren, behoeften, drijvende krachten en doelen in het leven? Wat wil ik wel en niet? Waarom? Omdat ik het nooit hebt gewild of omdat ik een bepaalde mate van inzicht heb verworven en het niet langer wil?
 3. Wat zijn mijn waarden, de belangrijkste criteria aan de hand waarvan ik beoordeel wat ik doe? Bevind ik me in een organisatie of heb ik een baan die overeenkomst met mijn waarden? Hoe goed voel ik me over wat ik doe? Hoe trots ben ik op mijn werk en loopbaan of hoe beschaamd ben ik daarover.


Volgens Schein vormt zelfbeeld zich aan de hand van de volgende drie factoren:

 • gebaseerd op zelfinzicht dat iemand heeft verworven o.g.v. ervaringen in jeugd en opleiding.
 • kan pas volgroeid zijn als een carrièremaker voldoende werkervaring heeft (10 jaar of langer).
 • ontwikkeld sneller bij zinvolle feedback.De loopbaanankers

Om meer inzicht te krijgen in wat elk van de motivatieankers inhoudt, zullen in deze paragraaf alle motivatieankers die Schein onderscheidt worden beschreven. Schein heeft deze motivatieankers gebaseerd op jarenlang onderzoek naar determinanten in loopbaanontwikkeling. Hij identificeert acht 'Ankers’.


Schein onderscheidt acht verschillende drijfveren, die wij heben vertaald naar:

 • Expert, het talent om een specialist in een bepaald vakgebied te worden. (Schein - technische functioneel)
 • Omhoog, het talent om een organisatie te managen. (Schein: algemeen managemnet)
 • Vrijheid, de behoefte naar onafhankelijkheid. (Schein: autonomie en onafhankelijkheid)
 • Veilig, de behoefte naar zekerheid en stabiliteit. (Schein: zekerheid en stabiliteit)
 • Ondernemen, het talent om eigen ideeën en producten in de markt te zetten. (ondernemingsgerichte creativiteit)
 • Ideaal, grote waarde hechten aan maatschappelijke vooruitgang. (Schein: dienstverlening en toewijding aan de zaak)
 • Uitdaging, hoge waarde hechten aan het vinden en aangaan van uitdagingen. (Schein: Uitdaging)
 • Balans, de behoefte om een evenwicht tussen werk en privé te vinden. (Schein: levenstijl)Expert als drijfveer

Mensen met 'expert' als loopbaananker, willen vooral hun talenten en vaardigheden in een specifiek vakgebied (werktuigbouwkunde, financiën, personeelswerk en dergelijke) verder uitbouwen.

>>meer over loopbaananker Expert - technisch functioneel - van ScheinOmhoog als drijfveer

Mensen die een algemene management positie ambiëren, willen graag omhoog op de organisatie ladder en veel verantwoordelijkheid hebben. Ze willen een bijdrage leveren aan het verder brengen van de organisatie en ze willen graag leiding geven en een hoog inkomen.

<<meer over loopbaananker Omhoog - algemeen management - van ScheinVrijheid als drijfveer

Dit speelt een rol waneer je slecht tegen procedures, vaste werktijden en opgelegde normen kunt. Deze mensen ontdekken, waar zij ook werken, dat zij een sterke behoefte aan vrijheid hebben.

<<meer over loopbaananker Vrijheid - autonomie en onafhankelijkheid van ScheinVeilig als drijfveer

Sommige mensen organiseren hun loopbaan zodanig dat zij zich veilig en zeker voelen. Zij vinden het prettig als toekomstige gebeurtenissen voorspelbaar zijn en vinden het gevoel ergens bij te horen belangrijk.

<<meer over loopbaananker Veilig - zekerheid en stabiliteit - van ScheinOndernemen als drijfveer

Al vroeg in hun loopbaan ontdekken mensen met dit anker, dat zij een zeer sterke behoefte hebben een nieuwe onderneming of een nieuw product te ontwikkelen.

<<meer over loopbaananker Ondernemen - ondernemingsgerichte creativiteit - van ScheinIdeaal als drijveer

Er zijn mensen die een beroep kiezen vanuit hun idealisme of overtuiging. Zij zijn georiënteerd op de waarden en normen die ze met dat beroep kunnen uitdragen of waarmaken.

<<meer over loopbaananker Ideaal - dienstverlening en toewijding aan de zaak - van ScheinUitdaging als drijveer

Sommige mensen definiëren hun loopbaan in termen van de uitdaging die ermee gepaard gaat. Zij zien succes als "het overwinnen van anderen of van moeilijke hindernissen, het oplossen van onoplosbare problemen of het overwinnen van sterke tegenstanders".

<<meer over loopbaananker Uitdaging - ambitie - van ScheinBalans als drijfveer

Niet willen kiezen tussen aandacht en energie voor privé- of gezinsleven, voor loopbaan of voor persoonlijke ontwikkeling, is het kenmerk van het anker ‘balans'.

<<meer over loopbaananker Balans - levensstijl - van Schein

printen

Neem direct contact met ons op