bellen
Contact
reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Loopbaanankers Schein: Expertiseexpertise

Expertise als anker (Technische en Functioneel)

Mensen met 'expertise' als loopbaananker, willen vooral hun talenten en vaardigheden in een specifiek vakgebied (werktuigbouwkunde, financiën, personeelswerk en dergelijke) verder uitbouwen en zijn vaak gericht op technische en functionele competenties.


Zij houden van dat werk en zijn er ook goed in. Wanneer zij in andersoortig werk terecht komen, ontdekken zij dat ze het minder leuk vinden en er minder goed in zijn. Dit doet iets met de motivatie. Deze mensen bouwen hun identiteit op rond de inhoud van het werk en met name in het vakgebied waar ze succes in hebben. Zij zijn een moderne versie van de technische ambachtsman die steeds beter in zijn vak wordt.


Mensen met expertise als anker volgen de technische en functionele uitdagingen in het werk. Dat wil zeggen, dat ze in een organisatie blijven zolang er interessant werk te doen is. Wanneer dit er niet meer is, zoeken ze een andere organisatie of een adviseurs- of docent-baan. Het criterium dat ze hanteren is: "blijf ik uitdagend werk doen op mijn vakgebied ?".


De meeste loopbanen starten met een baan op basis van dit anker. Iemand krijgt een baan in een specifiek vakgebied en van hem wordt verwacht dat hij dit vak onder de knie krijgt en een specialist wordt. Of iemand dit vervolgens als loopbaananker houdt, hangt af van hoe de persoon reageert op de eerste jaren in een 'specialistenbaan'. Voor sommigen is de baan een middel om bij de organisatie te horen en geeft de baan zekerheid. Voor anderen is het slechts een stapje op de ladder omhoog. De groep mensen die wij nu beschrijven, vinden het werk op zich interessant en vinden er voldoening in omdat ze ontdekken dat ze er goed in zijn en het leuk vinden om met het vak bezig te zijn. Zij gaan zich specialiseren omdat ze zichzelf en hun loopbaan beginnen te zien in termen van die specialisatie.

 

Loopbaan

Bij deze groep mensen worden er vaak fouten gemaakt in de loopbaanontwikkeling. Loopbaanpaden worden over het algemeen ontworpen door generalisten die veel belang hechten aan het leren managen. In veel organisaties gaan de loopbaanpaden dan ook van een inhoudelijke baan naar een baan als leidinggevende en of als manager. Vaak stoppen beloningsschalen en rangen voor inhoudelijke specialisten ver onder het niveau van de algemene managers. Dit ondanks het feit dat iemand met technische en functionele talenten voor de meeste organisaties van cruciaal belang zijn.


Een vraagstuk dat de meeste mensen met een expertise als motivatie tegenkomen, is of ze wel of geen management verantwoordelijkheden zullen accepteren. Vooral de mensen die wel enig managementtalent hebben of bij wie dit nog onduidelijk is, krijgen hiermee te maken. Sommigen lossen dit op door wel enkele management taken te aanvaarden, maar dit alleen te doen in het eigen vakgebied. Bijvoorbeeld een researcher die manager van zijn researchafdeling wordt.

 

 

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op