bellen
Contact
reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Loopbaanankers Schein: Omhoogomhoog

Omhoog als anker (Algemeen Management)

Mensen die ambitie hebben voor een algemene management positie, willen graag omhoog op de organisatie ladder en veel verantwoordelijkheid hebben. Ze hebben de motivatie om een bijdrage te leveren aan het verder brengen van de organisatie en ze willen graag leidinggeven en een hoog inkomen. Dit zijn zaken die belangrijk zijn in hun loopbaan.


Veel mensen zeggen aan het begin van hun loopbaan dat zij een algemene management functie willen vervullen. Er is echter enige werkervaring voor nodig om te kunnen beoordelen wat dit in de praktijk betekent. Mensen die een algemene management positie in hun loopbaan nastreven, moeten zich op drie gebieden bekwamen:
1. analytisch vermogen;
2. het vermogen om met mensen en groepen om te gaan;
3. het hanteren van emoties.

 

Analytisch vermogen
Analytisch vermogen is het vermogen om vraagstukken te analyseren, te identificeren en op te lossen in onzekere omstandigheden waarin je niet over alle informatie beschikt. Op basis van onvolledige informatie moeten onder grote tijdsdruk beslissingen genomen worden. Algemene managers "managen" dit proces van besluitvaardigheid. Zij moeten in staat zijn om verschillende managementgebieden zoals financiën, technologie en marketing te overzien en te combineren.


Het vermogen om met mensen en groepen om te gaan gaat over het vermogen om de doelen van de organisatie te realiseren door op verschillende niveau's in de organisatie mensen te beïnvloeden, leiding te geven, mensen zo nodig te 'manipuleren' en te controleren. Omdat organisatieproblemen steeds complexer worden, zal de inhoudelijke informatie en deskundigheid die nodig is om beslissingen te nemen, meer en meer verdeeld zijn over verschillende medewerkers in de organisatie. De taak van de algemeen manager is: op het juiste moment de juiste mensen bij elkaar brengen en de goede randvoorwaarden scheppen zodat de juiste beslissing wordt genomen. Het gaat dus meer om het begeleiden van het besluitvormingsproces dan om het zelf nemen van beslissingen. Algemene managers hebben plezier in de verschillende aspecten van supervisie.


Het hanteren van emoties gaat over het vermogen emotionele en persoonlijke vraagstukken als een stimulans te zien in plaats van er door uit het veld geslagen te worden. Hier hoort bij dat je grote verantwoordelijkheid moet kunnen dragen zonder daardoor verlamd te raken. Een ander aspect is het uitoefenen van macht en het nemen van moeilijke of impopulaire beslissingen, zonder je daar schuldig over te voelen.


De meeste managers geven aan, dat beslissingen waarbij emoties een rol spelen aan de orde van de dag zijn en dat het moeilijkste van hun baan is om te blijven functioneren zonder het zich allemaal persoonlijk aan te trekken.


Eigenlijk is de kern van een algemeen management baan dat je in staat bent de emotionele druk, de onzekerheid, de persoonlijke conflicten en de verantwoordelijkheid zo te hanteren dat je er niet door wordt opgeslokt. Dit aspect van de baan wordt door mensen die op inhoudelijke deskundigheid georiënteerd zijn, vaak als lastig of negatief gezien, terwijl de op management georiënteerde persoon dit als een uitdaging ziet. Voor deze mensen maakt dit de baan nu juist interessant. Je krijgt hiervoor ook een financieel interessante beloning en het respect of de status die bij hogere management functies hoort.

 

Loopbaan

Bij deze groep mensen is het belangrijk dat zij perspectief houden. Zij willen uiteindelijk doorgroeien naar een baan met meer invloed zoals voorman, coördinator,  projectleider, teamlead, leidinggevende of als manager. Vaak stoppen de doorgroeimogelijkheden qua functie binnen een bedrijf. Dan is het belangrijk om ze perspectief te beiden om binnen hun functie door te kunnen blijven groeien. Waarde wordt dan gehecht aan de status van bijvoorbeeld Junior, Medior, Senior of bijvoorbeeld doorgroeien van 2e monteur naar 1e monteur naar Chefmonteur of Projectcoördinator, Projectleider, Projectmanager.


Een vraagstuk dat de meeste mensen met een Omhoog als motivatie tegenkomen, is of ze de functie die ze ambiëren wel aankunnen en of de termijn om er naar door te kunnen groeien overzichtelijk blijft. 

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op