bellen
Contact
reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Loopbaanankers Schein: Ondernemenondernemen

Ondernemen als anker (Ondernemingsgerichte creativiteit)

 

In dit loopbaananker hebben mensen de behoefte iets te creëren dat geheel van henzelf is. Zelfvoortzetting door de creatie van een product of proces staat centraal. Al vroeg in hun loopbaan ontdekken mensen met dit anker dat zij een zeer sterke behoefte hebben een nieuwe onderneming of een nieuw product te ontwikkelen. We bedoelen hier niet de uitvinders of de creatieve kunstenaars, maar de mensen die een onderneming opzetten rondom een nieuw product of dienst welke ze al dan niet zelf hebben uitgevonden, kortom ondernemingsgerichte creativiteit. Deze mensen willen (motivatie) een eigen stempel drukken op een eigen succesvolle onderneming die zelfstandig kan overleven. Het financiële voordeel dat dit met zich mee kan brengen, vinden zij belangrijk.


Mensen met dit loopbaananker ontdekken al vroeg dat ze het talent en de motivatie voor een dergelijke loopbaan hebben. De meesten werken slechts een paar jaar in traditionele organisaties voordat ze voor zichzelf gaan beginnen. Voor de organisatie is het niet erg zinvol om te proberen dergelijke mensen te binden. Een mogelijkheid is om iemand een belang te geven in een deelonderneming die hij of zij opzet.

 

Loopbaan


Veel mensen praten in het midden van hun loopbaan over 'voor jezelf beginnen'. Vaak gebeurt dit vanuit een behoefte aan onafhankelijkheid: men wil geen last meer hebben van allerlei regels en procedures. Of juist uit een behoefte aan zekerheid: niet steeds hoeven te verhuizen. Hier gaat het dus niet op het ondernemen vanuit de ondernemingsgerichte creativiteit, maar zijn andere loopbaanankers de drijfveer. Het is echter niet juist om te denken dat een ondernemer zo veel meer vrijheid heeft dan een manager in een bedrijf.


Entrepreneurs offeren vaak autonomie, stabiliteit en zekerheid op om een nieuwe onderneming te starten. De drang iets van zichzelf te creëren overheerst alles. Hiermee is dit loopbaananker wezenlijk anders dan de andere motivatieankers.

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op