bellen
Contact
reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Loopbaanankers Schein: IdealenIdealen

Idealen als anker (Dienstverlening Toewijding aan een zaak)

De loopbaan concentreert zich rond een waarde van dienstverlening of hulprelatie die belangrijker is dan competenties of benodigde talenten. Dit anker kan gecombineerd worden met de andere ankers, echter dit anker van toewijding blijft centraal staan.

Er zijn mensen die een beroep kiezen vanuit hun, waarde en normen, idealisme of overtuiging. Zij zijn georiënteerd op de waarden en normen die ze met dat beroep kunnen uitdragen of waarmaken. Zij zijn veel minder georiënteerd op hun talenten of het vaktechnische op zich. De meest duidelijke voorbeelden vind je in de 'helpende' beroepen als verpleegster, arts, onderwijzer, sociaalwerker of therapeut. Kortom, dienstverlening toewijding aan een zaak, zoals Schein het noemt. Waarden als 'met mensen werken', 'anderen helpen', 'de mensheid dienen', 'bijdragen aan een betere wereld' of 'het land van dienst zijn', kunnen belangrijke bronnen zijn van waaruit mensen hun loopbaananker opbouwen.


Mensen met dit loopbaananker werken in een specifieke baan uit toewijding aan een bepaald onderwerp, zaak, idee of product. Er zijn mensen met dit anker die een nieuwe organisatie opgezet hebben, niet zozeer vanwege 'de nieuwe onderneming' maar vanwege de toewijding aan een zaak (milieuorganisaties of organisaties voor mensenrechten, dierenrechten en degelijke).

 

Loopbaan 


Het is niet zo, dat alle mensen in dergelijke beroepen dit uit idealisme, motivatie, toewijding of overtuiging doen. Er zijn bijvoorbeeld veel artsen die voor de loopbaan gekozen hebben vanwege de technische vaardigheid ('expert' als anker) of vanwege het feit dat ze onafhankelijk kunnen werken of vanwege de financiële zekerheid. Zo kunnen mensen met 'ideaal’ loopbaananker, ook kiezen voor een managementbaan of voor een baan in het zakenleven. Zoals de ingenieur die zich identificeert met zijn product en voor het bedrijf blijft werken zolang hij aan dat specifieke product kan werken. Of de personeelsmanager die voor het personeelswerk kiest om mensen te kunnen helpen

 

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op