bellen
Contact
reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Loopbaanankers Schein - Feldman en Bolino e.a.

 

Loopbaanankers in perspectief

Er is onderzoek gedaan naar relaties tussen ankers. Schein zelf is in zijn theorie niet duidelijk over mogelijke correlaties tussen de loopbaanankers. Hij wekt zo het idee dat ze onafhankelijk zijn, maar geeft echter wel aan dat het voor mensen met een Expert anker onwaarschijnlijk is dat zij aspecten van het Omhoog anker aantrekkelijk vinden. Hij legt hier dus een negatieve relatie. Het is niet uitgesloten dat er meerdere relaties tussen ankers mogelijk zijn.

 

Feldman en Bolino

Feldman en Bolino (1996) hebben, op basis van de theorie en onderzoek van Nordvik (1996) naar loopbaanankers, zelfs een octogram samengesteld met ankers die tegenover elkaar liggen en moeilijk samen te vervullen zijn, en naastgelegen ankers die makkelijk te verenigen zijn.

 

Beck en Lopa

Beck en Lopa (2001) geven ook aan dat er verschillende relaties zijn tussen ankers. Zij zien een negatieve relatie tussen het Expert anker en het Omhoog anker en tussen het Zekerheidsanker en het Ondernemen anker. Tussen ondernemer en vrijheid vonden zijn echter een positieve relatie, net als tussen de Expert competentie en Vrijheid. Deze laatste relatie is in het model van Feldman en Bolino geheel tegenovergesteld. Ondanks dat er samenhang werd geconstateerd, werden de aparte schalen wel gehandhaafd, omdat de ankers duidelijk verschillende invalshoeken representeren.

 

Tan en Quek

Ook Tan en Quek (2001) bevinden in hun onderzoek dat er sprake kan zijn van meerdere ankers. Zij geven aan dat in vervolgonderzoek bekeken zou moeten worden of de tevredenheid van mensen die meerdere ankers proberen te vervullen (en dus ‘getrokken’ worden tussen meerdere doelen) lager is dan de tevredenheid van mensen die slechts één dominant anker hebben. 

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op