bellen
Contact
reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Loopbaanankers Schein: Vrijheidvrijheid

Vrijheid als anker (Autonomie en Onafhankelijkheid)

In deze rol zal je jezelf herkennen als je slecht tegen procedures, vaste werktijden en opgelegde normen kunt. Deze mensen ontdekken al snel, waar zij ook werken, dat zij een sterke behoefte aan vrijheid hebben. Ze willen de vrijheid om dingen op hun eigen manier te doen. Iedereen heeft behoefte aan een mate van autonomie en onafhankelijkheid, maar bij mensen met dit anker betekent het dat er een overheersende behoefte is om aan het stuur van het eigen schip te staan. Deze mensen vind je met name terug in beroepen als leraar/lerares en allerlei adviseursfuncties.


Maar ook in grote organisaties kom je ze tegen, bijvoorbeeld in situaties waar voornamelijk gekeken wordt naar het resultaat en niet naar de manier waarop dat resultaat tot stand komt; het zijn functies waarbinnen individuen een grote autonomie en onafhankelijkheid van handelen hebben. Voorbeelden hiervan zijn specifieke banen bij ingenieurs-bureaus, onderzoek- en ontwikkelingsafdelingen, verkoop- en marketing afdelingen.

 

 

Loopbaan

Iemand die 'vrijheid' als loopbaananker heeft en wil werken in een managementbaan moet bij zijn keuze goed opletten. Er zijn namelijk grote verschillen wat betreft vrijheid en onafhankelijkheid in managementbanen. Veel middenmanagers klagen dat ze weinig autonomie en onafhankelijkheid hebben en dat er voor veel aspecten van hun functie een veelheid aan voorschriften bestaat. Leidinggevende komen zo soms bedrogen uit. Ze denken dat ze, door het accepteren van een leidinggevende functie juist meer autonoom te kunnen werken, maar komen er dan achter dat er dan toch weer iemand boven ze zit die ze in hun autonomie en onafhankelijkheid beknot. Dit noemen we in de profielen de Vermomde individualist.

In hogere managementbanen zoals regiodirecteur, hoofd van een divisie of hoofd van een dienst, bezit men meestal grote vrijheid van handelen terwijl managementfuncties op een hoofdkantoor weer beperkter zijn wat de vrijheden betreft.

Voor mensen met dit loopbaananker is het bij een volgende stap in hun loopbaan belangrijk om goed te onderzoeken in hoeverre die volgende stap hen voldoende vrijheid en onafhankelijkheid kan (blijven) bieden.

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op