bellen
Contact
reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Loopbaanankers Schein Profielen

 

Loopbaanprofielen

Niemand scoort zuiver er alleen hoog op één profiel. Wel is duidelijk dat er bij de meeste mensen twee tot drie loopbaanankers de boventoon voeren en twee tot drie waarop ze laag scoren. Dit betekend dat we allemaal een combinatie van profielen zijn (bijzondere loopbaanankers). Uit onderzoek is gebleken dat er bepaalde combinaties vaker voor komen. Hierin is ook een onderscheid te maken. We zien Harmonieuze of eenduidige profielen. Dit zijn profielen van loopbaanankers die elkaar versterken, bij elkaar horen of die goed samen gaan. Daarnaast zien we Complexe of Ambivalente profielen. Hierbij gaat het om loopbaanankers die juist niet bij elkaar horen, elkaar verzwakken en dus niet zo goed samen gaan. Bij deze laatste profielen hebben mensen vaak het gevoel dat ze een keuze moeten maken en dat erg lastig vinden.

 

Bijzondere loopbaanankers: Eenduidige of Harmonieuze loopbaanprofielen

  • Bevlogen professional; deze persoon scoort hoog op ‘uitdaging’, ondersteund door een hoge score op ‘vrijheid’, laag op ‘veiligheid’ en laag op ‘balans’. Dit profiel zien we vaak terug bij ambitieuze medewerkers.
  • Midlife-career met zorgtaken; hoog op ‘balans’ en hoog op ‘veiligheid’. De energie is kennelijk nodig om deze levensloopbaanfase solide en prettig door te komen. Dit profiel zien we vaak terug bij dertigers die naast hun carrière de zorg krijgen voor kinderen.
  • Ambitieuze manager: hoog op ‘omhoog’, laag op ‘balans’ en hoog op ‘uitdaging’. Dit zijn vaak startende trainees, hoewel ook bij deze groep een verschuiving naar meer balans te bespeuren valt.
  • De ondernemer; laag tot zeer laag op ‘veiligheid’, hoog tot zeer hoog op ‘vrijheid’. Meestal is de stap naar zelfstandig ondernemerschap snel gemaakt of de organisatie moet ruimte willen bieden aan dit soort entrepreneurs.

 

Bijzondere loopbaanankers: Ambivalente, meer complexe loopbaanprofielen:

  • Moderne starter: hoog op ‘omhoog’ en 'uitdaging' en ook 'hoog' op ‘balans’. Ze zijn ambitieus en willen uitdagingen in hun werk, maar vier dagen in de week is meer dan genoeg. De moderne starter heeft naast zijn werk nog veel andere zaken te doen en het leven draait ook om werk en hobby en vrije tijd en sociale contacten en......
  • Workaholic met goed bedoelde balansvoornemens; hoog op ‘uitdaging’ en hoog op ‘balans’; dit wordt werkelijk kiezen. Deze mensen zijn fysiek wel thuis maar denken toch vaak aan het werk. Soms werken ze stiekem als niemand kijkt. Belangrijk is te onderzoeken of balans een werkelijk waarde is of een opgedrongen ought-to-be-houding.
  • Twijfelaar; deze worstelt met de vraag: Wil ik inhoudelijk bezig zijn of toch meer richting management of een beetje van beide? Hoog op ‘omhoog’ en hoog op ‘uitdaging’; dat betekent kiezen of een klein groepje professionals aansturen waarbij je als manager voldoende inhoudelijk betrokken blijft.
  • De verscheurde; hoog op ‘veiligheid’ en hoog op ‘uitdaging’. Relevante vragen kunnen zijn: Welk deel van jou wil uitdaging en welk deel van jou wil veiligheid? Is een zekere veiligheid een basis voor jou om uitdagingen aan te pakken. Wil je binnen een vertrouwde omgeving stukje bij beetje grenzen verleggen?
  • De vermomde individualist; hoog op ‘omhoog’ en hoog op ‘vrijheid’. Vooral bij bespreking van de scores ontpopt soms iemand zich als een vermomde individualist. Deze persoon wil niet omhoog om de ‘baas te zijn’ maar wil omhoog om geen last van bazen boven zich te hebben en kan daardoor maximale bewegingsruimte veroveren. Omhoog dus niet als doel maar als middel om tot vrijheid te komen.

 

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op