bellen
Contact

Factsheet Feedback

Workshops - Feedback

reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Feedback

Definitie:

Terugkoppeling. Aan de medewerker vertellen welk gedrag werd waargenomen en wat de waarnemer daarvan vindt. Het gevraagd en ongevraagd leveren van positief of negatief commentaar ergens op, bijvoorbeeld op het handelen van een zorgverlener of op het aanbod van een instelling; vindt niet op vaste momenten plaats zoals bij evaluatie

Meer algemene term: beoordelen

Voordelen:

Feedback is onmisbaar als je met anderen samenwerkt. Je moet zo nu en dan kunnen zeggen dat het werk van de ander niet in orde is, of juist heel erg goed is. Je stuurt elkaar bij door commentaar te geven. Wie feedback geeft, kan ook feedback terug verwachten. Dat is soms onprettig, maar je leert ermee leven, als iedereen zich aan de regels houdt. Geef je leiding, dan is het voor jou extra belangrijk dat je feedback leert geven. Bij elke stijl van leidinggeven pas je feedback vaak toe.

Knelpunten:
Hoewel het erg nuttig om feedback te geven en te ontvangen, is het wél verschrikkelijk lastig. Je hebt er heel wat durf voor nodig. Of het nu negatieve of positieve feedback is. Geven we negatieve feedback, dan zijn we vaak bang dat iemand boos wordt of dat het niet goed overkomt. Bij positieve feedback vindt de ander je misschien snel een slijmbal. Feedback ontvangen is zo mogelijk nog moeilijker. Bij negatieve feedback voelen we ons al snel aangevallen en bij positieve feedback voelen we ons verlegen worden. We praten er dan ook vaak overheen: "Wat heb jij dat voorstel helder gepresenteerd". "Oh, het stelde niets voor hoor en trouwens, Karel heeft het meeste werk gedaan." Weg positieve feedback!


Tips:

Feedback geven is lastig. Met name als het moet worden gegeven aan
iemand in een hogere positie en die een belangrijke stem heeft in de
verdere carrière van de feedbackgever. Enkele tips:

  • Wees duidelijk en concreet over de goede punten in het gedrag van de ander.
  • Wees concreet over het te verbeteren gedrag: in welke situaties toont de ander dat gedrag, wat doet hij dan precies en wat heeft dat voor invloed op anderen?
  • Wees concreet over hoe de ander dat kan verbeteren: beschrijf het gedrag dat de ander wél zou moeten laten zien.
  • Gebruik geen afzwakkende taal (‘soms misschien wel een beetje’): dit kan voor verwarring bij de gesprekspartner zorgen.


Gerelateerde workshops:


Gerelateerde aan Feedback zijn: assertiviteit, resultaatgericht werken, efficient werken, sensitiviteit, effectief werken, werken met resultaatafspraken, KPI's, targets, afspraken maken, verwachtingen uitspreken, aanspreekbaar zijn, evaluatie, coachend leidinggeven en monitoren.

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op