bellen
Contact

Gedragsvoorbeelden competentie klantgerichtheid

Competentielijst - Klantgerichtheid

reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Gedragsvoorbeelden

Een gedragsvoorbeeld is een beschrijving van het specifieke gedrag van de competentie. Gedragsvoorbeelden vormen, door hun observeerbare karakter, de criteria die tijdens een selectiegesprek, beoordeling, assessment of ontwikkelgesprek gemeten kunnen worden.

Gedragsvoorbeelden competentie Klantgerichtheid

 • Zoekt actief naar wensen en behoeften van de klant en onderkent en definieert behoeften soms eerder dan de klant zelf.
 • Toont begrip voor de wensen en belangen van een klant en levert maatwerk voor de klant, maar behoudt de balans tussen het organisatiebelang en het klantbelang.
 • Aanvaardt verantwoordelijkheid voor geleverde diensten en voor gemaakte fouten.
 • Reageert direct op klachten, zonder defensief gedrag en doet er ‘alles’ aan om de klacht op te lossen. Schuift klachten niet af op anderen.
 • Heeft oog voor de hulp en de diensten die mensen van elkaar zouden willen ontvangen en is bereid die te geven.
 • Checkt bij de klant of aan alle verwachtingen, wensen of behoeften is voldaan, opent mogelijkheden tot correctie of bijstelling.
 • Vraagt door op mogelijke wensen en behoeften van klanten, ook wanneer de klant zich daarover niet expliciet uitlaat.
 • Levert, indien mogelijk, zelfs meer/sneller dan is afgesproken of dan de klant of afnemer verwacht.
 • Maakt duidelijke afspraken met zijn afnemers over te leveren prestaties en diensten. Laat hierover geen onduidelijkheid bestaan. Houd zich vervolgens aan alle afspraken.
 • Geeft een helder beeld van wederzijdse verwachtingen
 • Beperkt zijn klantgerichtheid niet tot externe afnemers, maar beschouwt zijn collega’s ook als (interne) afnemers.

 

Meer informatie over gedragsniveau's per competentie: bel of mail ons

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Klantgerichtheid
Coachen op Klantgerichtheid

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op

Competentielijst

Overige Ondernemen Competentielijst