bellen
Contact

Competentiegerichte vragen competentie klantgerichtheid

Competentielijst - Klantgerichtheid

reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Competentiegerichte vragen:

Deze vragen worden vaak gebruikt in assessments, selectiegesprekken en POP- of ontwikkelgesprekken. De STAR-methode zorgt er voor dat we naar gedrag vragen. Het op een gestructureerde wijze bevragen van gedrag wordt ook wel criteriumgericht interviewen genoemd. Bij de gedragsgerichte benadering laat men de kandidaat over zijn verleden vertellen. Gedrag uit het recente verleden is de namelijk de beste voorspeller van toekomstig gedrag. Op deze manier kan er getoetst worden of en in welke mate iemand over het gewenste gedrag voor de (toekomstige) functie beschikt.

Competentiegerichte vragen: Klantgerichtheid

  • Vertel eens wat meer over een lastige klant waar u onlangs mee te maken had. Waarom was hij lastig? Wat deed u toen?
  • Vroeger of later hebben we allemaal wel eens te maken met een klant die onredelijke eisen stelt. Wanneer is dit u voor het laatst overkomen? Wat deed u toen?
  • Hebt u zich wel eens extra moeten inspannen om een klant tevreden te stellen?
  • Welke eigenschappen zijn belangrijk om goed met klanten om te kunnen gaan? Geef eens een voorbeeld van een situatie waarin u deze eigenschappen heeft gebruikt?
  • Kunt u mij een situatie schetsen waarin u meer en minder effectief met klanten bent omgegaan? Wat deed u anders in deze situaties?
  • Welke lessen hebt uzelf geleerd in verband met het tevreden houden van klanten? Wanneer hebt u dat geleerd? Kunt u mij een voorbeeld geven van een situatie waarin u het geleerde hebt toegepast?
  • Welke stappen onderneemt u om er zeker van te zijn dat uw klant tevreden is? Kunt u een voorbeeld geven?
  • Wanneer heeft uw baas voor het laatst kritiek geuit op de manier waarop u met klanten omgaat? Waarom kreeg u deze kritiek?

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Klantgerichtheid
Coachen op Klantgerichtheid

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op

Competentielijst

Overige Ondernemen Competentielijst