REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Teamrollen Belbin; de Specialist

"Waar een probleem is, is een oplossing"

 

De Belbin teamrol Specialist (SP)

Kenmerken

 • De Specialist is de toegewijde vakman, wiens bijdrage vooral ligt in zijn technische vaardigheid en gespecialiseerde kennis.
 • De SP is een stille en standvastige solist, die zijn prioriteiten legt op het handhaven van professionele normen en het verdedigen van zijn specifieke vakgebied.
 • De SP waagt zich niet gauw buiten de grenzen van zijn eigen vak, en hij vaak niet bijster geïnteresseerd in de specialismen van anderen.
 • Hij concentreert zich het liefst op één zaak.
 • Van daaruit gaat hij een relatie aan met de buitenwereld, en ontwikkelt zich zo tot een expert.

 

Teams

 • Teams van Specialisten is bijna een contradictio in terminis.
 • Specialisten zullen de neiging hebben om sterk op zichzelf te blijven, hun eigen professionele weg te gaan en de onderlinge contacten te beperken tot de hoogst noodzakelijke grensverkenningen.
 • Ze zullen elkaar met respect behandelen en ontzien.
 • Wellicht dat een Groepswerker of een Voorzitter voor enige cohesie kan zorgen, al zal zo’n groep daar nauwelijks naar talen.

 

Teamol

 • De Specialist kan in vaktechnische zin een sleutelpositie innemen, als het om produktontwikkeling gaat of om het handhaven van professionele kwaliteitsnormen.
 • Hij vertaalt algemene termen in vaktechnische, en voegt een deskundig gezichtspunt toe.
 • Van zijn bijdrage buiten zijn expert-rol dient men geen hoge verwachtingen te koesteren.

 

Te vermijden gedrag

 • Defensief gedrag; praat gaan op zijn expert-rol, waardoor hij de meer creatieve en vormgevende kwaliteiten in een team frustreert.
 • Isolatie; zich alleen mengen in het gesprek als zijn deskundigheid aan de orde is, waardoor betrokkenheid naar het team als geheel verdwijnt.

Uitspraak van iemand met de teamrol Plant: 

"Al van jongs af aan komt ik vaak met oplossingen waar anderen simpelweg niet op komen. Mijn hoofd zit altijd vol ideeën. Vaak ben ik in staan om 'out of the box' te denken en met oplossingen te komen waar anderen niet aan denken. Soms betrap ik mezelf erop dat ik de ideeën van een ander afwijs omdat ik ze veel slechter vind dan de mijne. Dat doe ik niet altijd even subtiel en dan kan ik fel worden." 

 

printen

Neem direct contact met ons op