REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Teamrollen Belbin; de Groepswerker

 

De teamrol Groepswerker (GW)

 

Kenmerken

 • De Groepswerker is het meest gevoelige en ondersteunende lid van het team.
 • Hij is vriendelijk van aard, meegaand en sterk gericht op het creëren van sfeer en een gevoel van gezamenlijkheid.
 • Hij kan luisteren, en moedigt anderen aan dat ook te doen.
 • De GW zoekt naar evenwicht en harmonie, en probeert met tact en diplomatie conflicten te voorkomen.
 • Met behulp van zijn gevoelige sociale antennes en zijn communicatieve souplesse bevordert hij de teamgeest, en weet hij mensen tot elkaar te brengen.
 • Hij heeft een hekel aan conflicten en kan in kritieke momenten moeilijk een beslissing nemen.

 

Teams

 • Van de Groepswerkers boeken wisselende resultaten.
 • Ze vormen warme, knusse groepjes, zonder veel drive en organisatie.
 • Juist daardoor springen ze gemakkelijk met kerende kansen om.
 • Groepswerkers kunnen soepele onderhandelaars zijn, die met de juiste opponenten de juiste deals weten te maken.
 • Aan de andere kant ontstaan er wel eens problemen, doordat ze te snel voor samenwerking kiezen, conflicten ontlopen en elkaar teveel sparen, zoals zachte heelmeesters doen.
 • Wanneer dan externe prikkels uitblijven, verzanden Groepswerkers in een besluiteloze passiviteit.

 

Teamrol

 • De Groepswerker vervult een belangrijke integrerende rol.
 • Hij is de specie die het team bijeen houdt.
 • De GW streeft naar eenheid, naar een “wij”-gevoel, en voorkomt onnodige spanningen en confrontaties.
 • De GW is loyaal naar de groepsdoelen.
 • Hij zorgt ervoor dat ieder aan het woord komt en borduurt op een positieve wijze op ieders ideeën voort.
 • De GW zorgt voor gezelligheid, voor sfeer en voor een hoge groepsmoreel.

 

Doel

 • De afzonderlijke teamleden helpen hun effectiviteit in het team op te bouwen en vast te houden.

 

Te ontwikkelen werkwijzen

 • Observeren en ontdekken van sterke en zwakke kanten bij anderen.
 • Ondersteunen van de leden waar het hun sterke kanten betreft, bijvoorbeeld door voort te borduren op hun voorstellen.
 • Opvangen van tekorten bij leden, door persoonlijke ondersteuning of door het aanboren van andere, juistere bronnen.
 • Verbeteren van de communicatie, bijvoorbeeld door gevoelens uit te spreken, die onuitgesproken leven in de groep.
 • Bevorderen van de teamgeest door met het eigen teamgedrag een voorbeeld te stellen.

 

Te vermijden gedragingen

 • Wegduiken voor confrontaties; temeer daar hij dikwijls, als de spanning oploopt, als geen ander kan aangeven waar het knelpunt zit.
 • Een sfeer creëren waarin te weinig serieus op zaken wordt ingegaan.
 • Allianties aangaan; samenspannen met één groepslid (soms de underdog) tegen de ander.

 

Aanvullende opmerkingen

 • De rol van de Groepswerker kan op verschillende status-niveaus binnen de groep worden vervuld.
 • Als leidinggevende dient de GW zijn rol te zien als die welke de rollen van de anderen tot ontwikkeling brengt, en als een delegeerder.
 • Op een lager niveau kan hij functioneren als een man achter de schermen.
 • Zij status dient echter nooit zijn wezenlijke doelstelling in het dienen van het team te beïnvloeden.

 

Uitspraak van iemand met de teamrol Groepswerker: 

"Tegenover andere mensen ben ik open en vrolijk en altijd bereid om iedereen te helpen als ze ergens niet uitkomen. Ik houd ervan om te overleggen en naar ieders mening te luisteren - en ik vind het ook fijn als er naar mij geluisterd wordt. Zelf heb ik gemerkt dat ik het moeilijk vind de leiding van een project op me te nemen, omdat ik iedereen graag tegemoet wil komen. Mijn minpunten zijn toch echt dat ik af en toe niet hard genoeg ben en meer voor mezelf moet opkomen."  
 

 

printen

Neem direct contact met ons op