REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Teamrollen van Belbin

Samenwerken gaat niet vanzelf en dat moet je willen, dat moet je kunnen en dat moet je leren. Samenwerken houdt in dat je op zoek gaat naar gezamenlijke doelen en belangen. Dat geeft inzicht in waar iedereen in het team goed in is en dat je weet hoe je al die verschillende talenten – op het goede moment en op de goede plek – zo goed mogelijk tot hun recht laat komen. Kortom: dat je weet hoe je moet omgaan met al de verschillende karakters die samen het team vormen. Om dat te bereiken is een goed, constructief en beproefd model beschikbaar: de teamrollen van Belbin.

 

Hoe werken de teamrollen van Belbin?

De teamrollen van Belbin en de teamrollen-test zijn een begrip in de wereld van HR-professionals. De Britse wetenschapper Meredith Belbin (1926) introduceerde de teamrollen in 1981. Deze teamrollen vullen elkaar aan en kunnen elkaar versterken. Ook is voor elk van de rollen de valkuil gedefinieerd. Deze zwakke punten van een teamlid, door Belbin gedefinieerd als ‘toelaatbare zwakheden’, kunnen worden gecompenseerd door teamrollen van andere teamleden wanneer deze ervan op de hoogte zijn. Ieder mens heeft twee of drie teamrollen die hem of haar van nature goed liggen en enkele rollen die met de nodige inspanning nog steeds goed te doen zijn. Echter, sommige teamrollen staan zo ver van jou als persoon af dat het in de praktijk te veel energie kost om deze vol te houden.

Voor professionals is het belangrijk om te weten welke teamrol zij in een team vervullen. Al was het maar om tevens inzicht te krijgen in de belangrijkste valkuilen die bij een bepaalde rol horen. Hieronder geven we een korte beschrijving van de verschillende teamrollen die door Belbin gedefinieerd zijn. Er is ook een video beschikbaar de je teamrollen in 2,5 minuut helder uitlegt. 

 

Teamrol-specificaties

De volgende teamrol specificaties beschrijven de typische eigenschappen van elke teamrol. Elke teamrol staat voor een aantal kwaliteiten en sterkten, maar ook voor een aantal (daarmee logisch samenhangende) valkuilen.


De beschrijvingen zijn enigszins karikaturaal om de herkenning te vergemakkelijken. De indruk kan gewekt worden dat het om echte personen gaat. Maar in werkelijkheid bestaat de zuivere teamrol niet. De Bedrijfsman, de Brononderzoeker of de Plant, het zijn abstracties, metaforen. Men kan hoogstens van iemand zeggen dat hij zich als een Bedrijfsman gedraagt, dat zij typische Bedrijfsmannenopmerkingen maakt om zo de Bedrijfsman-ergernis onder woorden brengt.

Teamrol Bedrijfsman (BM)

Kenmerken

 • De praktische figuur, de organisator die ervoor zorgt dat besluiten worden omgezet in concrete werkzaamheden.
 • Hij is nuchter en ordelijk, houdt van hard werken en pakt zaken op een systematische en consciëntieuze manier aan.
 • Niet praten, maar poetsen, tot het karwei is geklaard.

 

meer over de teamrol Bedrijfsman (BM) van BelbinTeamrol Belbin Brononderzoeker (BO)

Kenmerken

 • Hij is een extraverte en innemende persoon, hartelijk, joviaal, en altijd op zoek naar nieuwe informatie en interessante contactpersonen.
 • Een nieuwsgierige verkenner, die gemakkelijk contacten legt en over talloze relaties schijnt te beschikken.
 • Door zijn veelzijdige en beweeglijke belangstelling wordt hij vaak als creatief ervaren, ofschoon hij eerder een attente samenvoeger is dan een echte verzinner van ideeën.

 

meer over de teamrol Brononderzoeker (BO) van BelbinTeamrol Belbin Plant (PL)

Kenmerken

 • De Plant is de vernieuwer en de verzinner.
 • De creatieve denker, wiens ideeën en alternatieven zich onderscheiden door originaliteit en verbeeldingskracht.
 • Hij zoekt ruimte om te kunnen fantaseren, om strategieën en scenario’s voor de toekomst te ontwerpen, en om telkens weer verrassende, nieuwe oplossingen voor oude problemen te vinden.

 

meer over de teamrol Plant (PL) van BelbinTeamrol Belbin Monitor (MO)

Kenmerken

 • De Monitor is de bedachtzame na-denker en door-denker, wiens bijdrage ligt in objectieve, weloverwogen analyses.
 • De MO wil “het waarom” weten, wil onderzoeken en begrijpen.
 • Hij ziet snel de zwakke plekken in een plan of argumentatie.

 

meer over de teamrol Monitor (MO) van BelbinTeamrol Belbin Vormer (VM)

Kenmerken

 • De vormer is een gedreven, wilskrachtig persoon, met een grote dosis nerveuze energie en een sterke drang om te presteren.
 • Hij is vlot, impulsief en ongeduldig.
 • De VM daagt uit en voelt zich snel uitgedaagd.

 

meer over de teamrol Vormer (VM) van Belbin

 

Teamrol Belbin Voorzitter (VZ)

Kenmerken

 • De Voorzitter zoekt onophoudelijk naar wilsovereenkomst in de groep.
 • Hij is de natuurlijke coördinator, die de procedure aangeeft, de bedoelingen verheldert, de opvattingen inventariseert en tenslotte samenvat wat een ieder wil.
 • Hij probeert elk teamlid aan te moedigen om bij te dragen en heeft een goede neus voor ieders sterke kant.

 

meer over de Voorzitter (VZ) van BelbinTeamrol Belbin Zorgdrager (ZD)

Kenmerken

 • De Zorgdrager is het teamrol-talent dat zich voortdurend zorgen maakt over dingen die mis kunnen gaan.
 • Een sterk zintuig voor gevaar plus een grote zorg naar mensen en zaken, resulteren in een hang naar perfectie en detail.
 • De ZD toetst voortdurend op zijn gevoel of alles nog klopt en deugt

 

meer over de teamrol Zorgdrager (ZD) van BelbinTeamrol Belbin Groepswerker (GW)

Kenmerken

 • De Groepswerker is het meest gevoelige en ondersteunende lid van het team.
 • Hij is vriendelijk van aard, meegaand en sterk gericht op het creëren van sfeer en een gevoel van gezamenlijkheid.
 • Hij kan luisteren, en moedigt anderen aan dat ook te doen.

 

meer over de teamrol Groepswerker (GW) van BelbinTeamrol Belbin Specialist (SP)

Kenmerken

 • De Specialist is de toegewijde vakman, wiens bijdrage vooral ligt in zijn technische vaardigheid en gespecialiseerde kennis.
 • De SP is een stille en standvastige solist, die zijn prioriteiten legt op het handhaven van professionele normen en het verdedigen van zijn specifieke vakgebied.
 • De SP waagt zich niet gauw buiten de grenzen van zijn eigen vak, en hij vaak niet bijster geïnteresseerd in de specialismen van anderen.

 

meer over de teamrol Specialist (SP) van Belbin

 

Team ontwikkelen

 

printen

Neem direct contact met ons op