REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Teamrollen Belbin; de Specialist

De Specialist (SP)

Kenmerken

 • De Specialist is de toegewijde vakman, wiens bijdrage vooral ligt in zijn technische vaardigheid en gespecialiseerde kennis.
 • De SP is een stille en standvastige solist, die zijn prioriteiten legt op het handhaven van professionele normen en het verdedigen van zijn specifieke vakgebied.
 • De SP waagt zich niet gauw buiten de grenzen van zijn eigen vak, en hij vaak niet bijster geïnteresseerd in de specialismen van anderen.
 • Hij concentreert zich het liefst op één zaak.
 • Van daaruit gaat hij een relatie aan met de buitenwereld, en ontwikkelt zich zo tot een expert.

 

Teams

 • Teams van Specialisten is bijna een contradictio in terminis.
 • Specialisten zullen de neiging hebben om sterk op zichzelf te blijven, hun eigen professionele weg te gaan en de onderlinge contacten te beperken tot de hoogst noodzakelijke grensverkenningen.
 • Ze zullen elkaar met respect behandelen en ontzien.
 • Wellicht dat een Groepswerker of een Voorzitter voor enige cohesie kan zorgen, al zal zo’n groep daar nauwelijks naar talen.

 

Rol

 • De Specialist kan in vaktechnische zin een sleutelpositie innemen, als het om produktontwikkeling gaat of om het handhaven van professionele kwaliteitsnormen.
 • Hij vertaalt algemene termen in vaktechnische, en voegt een deskundig gezichtspunt toe.
 • Van zijn bijdrage buiten zijn expert-rol dient men geen hoge verwachtingen te koesteren.

 

Te vermijden gedragingen

 • Defensiviteit; prat gaan op zijn expert-rol, waardoor hij de meer creatieve en vormgevende kwaliteiten in een team frustreert.
 • “Splendid isolation”; zich alleen mengen in het gesprek als zijn deskundigheid aan de orde is, waardoor betrokkenheid naar het team als geheel verdwijnt.

 

printen