REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Teamrollen Belbin; de Groepswerker

De Groepswerker (GW)

Kenmerken

 • De Groepswerker is het meest gevoelige en ondersteunende lid van het team.
 • Hij is vriendelijk van aard, meegaand en sterk gericht op het creëren van sfeer en een gevoel van gezamenlijkheid.
 • Hij kan luisteren, en moedigt anderen aan dat ook te doen.
 • De GW zoekt naar evenwicht en harmonie, en probeert met tact en diplomatie conflicten te voorkomen.
 • Met behulp van zijn gevoelige sociale antennes en zijn communicatieve souplesse bevordert hij de teamgeest, en weet hij mensen tot elkaar te brengen.
 • Hij heeft een hekel aan conflicten en kan in kritieke momenten moeilijk een beslissing nemen.

 

Teams

 • Van de Groepswerkers boeken wisselende resultaten.
 • Ze vormen warme, knusse groepjes, zonder veel drive en organisatie.
 • Juist daardoor springen ze gemakkelijk met kerende kansen om.
 • Groepswerkers kunnen soepele onderhandelaars zijn, die met de juiste opponenten de juiste deals weten te maken.
 • Aan de andere kant ontstaan er wel eens problemen, doordat ze te snel voor samenwerking kiezen, conflicten ontlopen en elkaar teveel sparen, zoals zachte heelmeesters doen.
 • Wanneer dan externe prikkels uitblijven, verzanden Groepswerkers in een besluiteloze passiviteit.

 

Rol

 • De Groepswerker vervult een belangrijke integrerende rol.
 • Hij is de specie die het team bijeen houdt.
 • De GW streeft naar eenheid, naar een “wij”-gevoel, en voorkomt onnodige spanningen en confrontaties.
 • De GW is loyaal naar de groepsdoelen.
 • Hij zorgt ervoor dat ieder aan het woord komt en borduurt op een positieve wijze op ieders ideeën voort.
 • De GW zorgt voor gezelligheid, voor sfeer en voor een hoge groepsmoreel.

 

Doel

 • De afzonderlijke teamleden helpen hun effectiviteit in het team op te bouwen en vast te houden.

 

Te ontwikkelen werkwijzen

 • Observeren en ontdekken van sterke en zwakke kanten bij anderen.
 • Ondersteunen van de leden waar het hun sterke kanten betreft, bijvoorbeeld door voort te borduren op hun voorstellen.
 • Opvangen van tekorten bij leden, door persoonlijke ondersteuning of door het aanboren van andere, juistere bronnen.
 • Verbeteren van de communicatie, bijvoorbeeld door gevoelens uit te spreken, die onuitgesproken leven in de groep.
 • Bevorderen van de teamgeest door met het eigen teamgedrag een voorbeeld te stellen.

 

Te vermijden gedragingen

 • Wegduiken voor confrontaties; temeer daar hij dikwijls, als de spanning oploopt, als geen ander kan aangeven waar het knelpunt zit.
 • Een sfeer creëren waarin te weinig serieus op zaken wordt ingegaan.
 • Allianties aangaan; samenspannen met één groepslid (soms de underdog) tegen de ander.

 

Aanvullende opmerkingen

 • De rol van de Groepswerker kan op verschillende status-niveaus binnen de groep worden vervuld.
 • Als leidinggevende dient de GW zijn rol te zien als die welke de rollen van de anderen tot ontwikkeling brengt, en als een delegeerder.
 • Op een lager niveau kan hij functioneren als een man achter de schermen.
 • Zij status dient echter nooit zijn wezenlijke doelstelling in het dienen van het team te beïnvloeden.

 

printen