REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Teamrollen van Belbin

 

 Cartoon Belbin teamrollen


Teamrollen

Vaardigheden voor het vervullen van teamrollen komen voort uit iemands talenten, of kunnen bewust worden ontwikkeld uit andere eigenschappen.
 

Iemand speelt dan een rol in het team.

Een teamlid functioneert zo op tweeërlei wijze:

 • als vakspecialist;
 • overeenkomstig de teamrol.

 

Professor Belbin was de grondlegger voor het werken met de volgende negen teamrollen, die het samenwerken met elkaar mogelijk maken.

 

Teamrol-specificaties

De navolgende teamrol-specificaties beschrijven de typerende eigenschappen van elke rol. Elke teamrol staat voor een aantal kwaliteiten en sterkten, maar ook voor een aantal (daarmee logisch samenhangende) zwakheden.


De beschrijvingen zijn enigszins karikaturaal om de herkenning te vergemakkelijken. De indruk kan gewekt worden dat het om echte personen gaat. Maar in werkelijkheid bestaat hij/zij niet, de Bedrijfsman, de Brononderzoeker of de Plant. Het zijn abstracties, metaforen. Men kan hoogstens van iemand zeggen dat hij/zij zich als een Bedrijfsman gedraagt, dat hij/zij typische Bedrijfsmannenopmerkingen maakt, of Bedrijfsman-ergernis onder woorden brengt. Iemand die dat veel en systematisch doet, noemen we dan voor het gemak een Bedrijfsman.

 

De Bedrijfsman (BM)

Kenmerken

 • De praktische figuur, de organisator die ervoor zorgt dat besluiten worden omgezet in concrete werkzaamheden.
 • Hij is nuchter en ordelijk, houdt van hard werken en pakt zaken op een systematische en consciëntieuze manier aan.
 • Niet praten, maar poetsen, tot het karwei is geklaard.

 

meer over de Bedrijfsman (BM) van Belbin

 

De Brononderzoeker (BO)

Kenmerken

 • Hij is een extraverte en innemende persoon, hartelijk, joviaal, en altijd op zoek naar nieuwe informatie en interessante contactpersonen.
 • Een nieuwsgierige verkenner, die gemakkelijk contacten legt en over talloze relaties schijnt te beschikken.
 • Door zijn veelzijdige en beweeglijke belangstelling wordt hij vaak als creatief ervaren, ofschoon hij eerder een attente samenvoeger is dan een echte verzinner van ideeën.

 

meer over de Brononderzoeker (BO) van Belbin

 

De Plant (PL)

Kenmerken

 • De Plant is de vernieuwer en de verzinner.
 • De creatieve denker, wiens ideeën en alternatieven zich onderscheiden door originaliteit en verbeeldingskracht.
 • Hij zoekt ruimte om te kunnen fantaseren, om strategieën en scenario’s voor de toekomst te ontwerpen, en om telkens weer verrassende, nieuwe oplossingen voor oude problemen te vinden.

 

meer over de Plant (PL) van Belbin

 

De Monitor (MO)

Kenmerken

 • De Monitor is de bedachtzame na-denker en door-denker, wiens bijdrage ligt in objectieve, weloverwogen analyses.
 • De MO wil “het waarom” weten, wil onderzoeken en begrijpen.
 • Hij ziet snel de zwakke plekken in een plan of argumentatie.

 

meer over de Monitor (MO) van Belbin

 

De Vormer (VM)

Kenmerken

 • De vormer is een gedreven, wilskrachtig persoon, met een grote dosis nerveuze energie en een sterke drang om te presteren.
 • Hij is vlot, impulsief en ongeduldig.
 • De VM daagt uit en voelt zich snel uitgedaagd.

 

meer over de Vormer (VM) van Belbin


 

De Voorzitter (VZ)

Kenmerken

 • De Voorzitter zoekt onophoudelijk naar wilsovereenkomst in de groep.
 • Hij is de natuurlijke coördinator, die de procedure aangeeft, de bedoelingen verheldert, de opvattingen inventariseert en tenslotte samenvat wat een ieder wil.
 • Hij probeert elk teamlid aan te moedigen om bij te dragen en heeft een goede neus voor ieders sterke kant.

 

meer over de Voorzitter (VZ) van Belbin

 

De Zorgdrager (ZD)

Kenmerken

 • De Zorgdrager is het teamrol-talent dat zich voortdurend zorgen maakt over dingen die mis kunnen gaan.
 • Een sterk zintuig voor gevaar plus een grote zorg naar mensen en zaken, resulteren in een hang naar perfectie en detail.
 • De ZD toetst voortdurend op zijn gevoel of alles nog klopt en deugt

 

meer over de Zorgdrager (ZD) van Belbin

 

De Groepswerker (GW)

Kenmerken

 • De Groepswerker is het meest gevoelige en ondersteunende lid van het team.
 • Hij is vriendelijk van aard, meegaand en sterk gericht op het creëren van sfeer en een gevoel van gezamenlijkheid.
 • Hij kan luisteren, en moedigt anderen aan dat ook te doen.

 

meer over de Groepswerker (GW) van Belbin

 

De Specialist (SP)

Kenmerken

 • De Specialist is de toegewijde vakman, wiens bijdrage vooral ligt in zijn technische vaardigheid en gespecialiseerde kennis.
 • De SP is een stille en standvastige solist, die zijn prioriteiten legt op het handhaven van professionele normen en het verdedigen van zijn specifieke vakgebied.
 • De SP waagt zich niet gauw buiten de grenzen van zijn eigen vak, en hij vaak niet bijster geïnteresseerd in de specialismen van anderen.

 

meer over de Specialist (SP) van Belbin

 

printen