Taakgericht leidinggeven

Coaching

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Coaching / Individueel traject Taakgericht leidinggeven

Duidelijke verwachtingen en heldere feedback:
Doel begeleiding bij taakgericht leidinggeven:
De deelnemer merkt zwakke en sterke aspecten op in het werk van de medewerker en leert heldere verwachtingen uit te spreken.

Ontwikkelvraag

Herken je één of meerdere van de onderstaande dilemma’s bij de competentie taakgericht leidinggeven, dan kan ons individueel traject je helpen:

§   Ik kom er steeds weer achter dat afspraken niet worden nagekomen.

§   Ik ben de ‘spin in het web’ en dat is soms echt te druk.

§  Hoe kan ik duidelijker zijn in wat  ik verwacht en hoe kan ik heldere positieve en negatieve feedback geven?

Heb je wellicht een andere ontwikkelvraag bij deze competentie? Mail die aan ons en ontdek wat we voor je kunnen betekenen.

 

Onze ontwikkelmethode

Uit ervaring weten we dat competentiegedrag is opgebouwd uit verschillende niveaus. Kennis en vaardigheden, overtuigingen, motivatie en persoonlijke eigenschappen. Onze methode geeft met behulp van 5 ontwikkelstappen inzicht op welk gedragsniveau verandering wenselijk of noodzakelijk is.

 

Ontwikkelstappen

Je doorloopt in het individuele traject 5 ontwikkelstappen waardoor je van inzicht tot de uiteindelijke borging van het nieuwe gedrag komt.

1.Ontwikkelvraag uitdiepen: In welke situaties kun je de competentie verbeteren? Wat gaat er precies mis en sinds wanneer? In hoeverre past de competentie bij jou als persoon en vanuit welke overtuigingen handel je?

2.Doel bepalen: Je stelt vast wat je precies wilt bereiken en wat je motivatie hiervoor is?

3.Verdiepen: Je verdiept je in deze fase in de kennis, vaardigheden, en overtuigingen die nodig zijn voor ontwikkeling van de competentie.

4.Toepassen: In deze fase oefen je met de geleerde kennis, vaardigheden en overtuigingen. 
5.Borgen: De borgfase ondersteunt je bij het in de praktijk blijven toepassen van je nieuwe kennis, vaardigheden en overtuigingen. Je gaat na waar mogelijke belemmeringen liggen en je pakt deze actief aan.

 

Effectief gedrag:

In de individuele begeleiding en coaching op taakgericht leidinggeven, gaan we o.a. aan de slag met de volgende gedragscriteria van de competentie Taakgericht Leidinggeven:

  • Ervoor zorgen dat de medewerker weet wat er van hem verwacht wordt.
  • Positieve feedback geven zodra daar een aanleiding voor is.
  • Negatieve feedback geven als dat nodig is. 
  • Aandacht besteden aan tegenslag en vertrouwen uitspreken in de medewerker.

 

CompetentieToolbox  

Wij kunnen voor het individuele traject of coaching een persoonlijke CompetentieToolbox samenstellen.

 

Volledig op maat!

Het studiemateriaal waarmee wij jouw persoonlijke Toolbox vullen, is afgestemd op je ontwikkelvraag.

Ook de 10 ontwikkelopdrachten worden op maat gemaakt. De CompetentieToolbox bevat verder relevante literatuur, een logboek en uitleg over onze methode. En dat alles in een luxe bewaardoos.

 

Meer weten over de CompetentieToolbox?

 

Duur:

3 tot 6 afspraken

 

Kosten:

Zie tarieven

 

De begeleiding bij Taakgericht leidinggeven kunnen we ook aanbieden voor groepen als workshop, training of cursus.

Meer informatie, een vrijblijvende offerte of een andere vraag? Vul ons antwoordformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact op!

printen