bellen
Contact
Realiseer uw loopbaan Trainingen
reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Training Realiseer je loopbaan

Introductie

Uitgekeken op je werk? Of toe aan een nieuwe uitdaging? Maar je weet nog niet hoe of wat? Zodra de flow weg is en je met tegenzin naar je werk gaat, is het tijd voor bezinning en herrijking van je loopbaan. Samen gaan we op zoek naar dat wat je passie en voldoening geeft. En waardoor je weer in beweging en in je eigen kracht komt.

 

Doel van de training

In de training ga je op zoek naar je eigen passie. Waar ligt jouw voldoening en waaruit kun je dit halen.Geef je loopbaan een draai in de goede richting.

Onze aanpak
De deelnemers leren tijdens de training vooral door zelf te oefenen, door het observeren van anderen en door het geven en ontvangen en feedback van de trainer en van de andere deelnemers. Onze werkwijze is pragmatisch en actiegericht waarbij wij de deelnemers de mogelijkheid geven om dingen ánders te DOEN dan ze gewend zijn.

Een duo van acteur en trainer zorgt voor een energieke sfeer, zij spelen herkenbare en lastige praktijksituaties na en nodigen de deelnemers uit om het verloop van de scenes te beïnvloeden door regieaanwijzingen te geven of (als het ijs gebroken is!) door de rol van een acteur over te nemen en zelf te gaan spelen.

Wij werken vanuit de volgende uitgangspunten:

 • Creëren van een open, veilig en vertrouwelijk leerklimaat.
 • Aandacht voor ieders individuele leerdoelen.
 • Veel oefenen (= doen) en intrainen van de competenties en daarmee samenhangende vaardigheden.


Onderwerpen en (interculturele) competenties die in de training aan bod komen:

 

Programma

 • Individuele ambitie(s) helder en concreet.
 • Individuele ambitie in de context van werk/functie helder en concreet.
 • Wat zijn mijn drijfveren.
 • Helder maken welke overtuigingen mij sturen en welke mij belemmeren in het bereiken van mijn doel.
 • Mijn werkveld en functie inzichtelijk maken en de stappen welke nog ondernomen zullen worden om dit te bereiken.
 • Duidelijkheid over mijn persoonlijke(interne) strategieën en een keuze gemaakt langs welke strategie(externe) het doel wordt bereikt.
 • Een persoonlijke stappenplan met mile-stone planning(SMART).
 • Zicht op realisatie en welke stappen nog nodig zijn en wat heb je nog nodig.
 • Wat heb je bereikt en wat heb je nog nodig.

De trainer en acteur
De training wordt geleid door een ervaren trainer en trainersacteur. Onze trainers zijn gedreven gedragstrainers met ruime ervaring in het trainen op specifiek gedrag en het ontwikkelen van competenties. De focus van onze trainers ligt op de individuele ontwikkeling, experimenteren met nieuw gedrag en het doen. De trainer bewaakt de relatie met de doelstellingen en de wensen van de opdrachtgever, de individuele leerdoelen, hij observeert het gedrag, faciliteert de nabespreking en zorgt voor de terugkoppeling naar de opdrachtgever achteraf.

De acteur is in staat om praktijksituaties van de deelnemers herkenbaar na te spelen en reageert voortdurend op het gedrag van de deelnemers. De deelnemers ervaren op deze manier direct welk effect hun gedrag (verbaal en non-verbaal) heeft. Onze acteurs hebben ruime ervaring in het toepassen van technieken uit het improvisatietheater en theatersport in trainingen. Ze inspireren deelnemers op een stevige manier, met aandacht voor de mens, resultaat en leerplezier. Zij zorgen ervoor dat de deelnemers lef krijgen om situaties uit te proberen en dat de deelnemers met meer energie, meer faalplezier, meer zelfvertrouwen en meer interactie in de training staan.

 

Op maat & InCompany
Competentieworkshop biedt standaard maatwerk en dit betekend dat wij altijd de inhoud van de training afstemmen op de wensen van de klant.

 

Kosten: klik op tarieven voor meer informatie.

 

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op

Trainingen Overige Loopbaanontwikkeling Trainingen