bellen
Contact
Competentietheater - theater met professionele competenties Serious events
reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Competentietheater

 

Wij bewijzen dat bij jouw training, personeelsbijeenkomst, congres of symposium theater en humor verbindt. 

In een voorbereide of geïmproviseerde voorstelling gaan we interactief aan het werk met uw team, afdeling of organisatie rond één of meerdere professionele competenties. Onze ervaren acteurs spelen uw situatie realistisch, soms dolkomisch, voor. De deelnemers zullen hun eigen gedrag van de competentie, en dat van collega's, herkennen. Vele variaties zijn mogelijk van totaal geïmproviseerd, improvisatietheater tot goed voorbereid en van een toneelstuk tot een musical. Dit kan gecombineerd worden met inhoud (theorie) en divers trainingsvormen en kleine interactieve workshops zodat ook aan de kennis en vaardigheden word gewerkt.

 

Geschikt voor groepen van 30 tot 200 deelnemers

 

2F0F6B2E CC22 4FAE 96D9 2F1389877B6D

Competentietheater

 

Theater

Middels competentie theater kunnen wij uw medewerkers op een positieve wijze raken, waardoor er iets nieuws kan ontstaan. Op een respectvolle laagdrempelige manier besteden wij aandacht aan de medewerker, zodat deze zich gehoord voelt. Door middel van eenvoudige vragen gaan wij het gesprek aan. Door onze verschillende werkvormen houden wij de medewerkers een spiegel voor en vragen daarop te reageren. We variëren veel zodat we de medewerkers erbij houden en het zeer interactief blijft. Wij vinden het gebruik van humor erg belangrijk! Onze voorstelling zijn meestal gebaseerd op improvisatietheater zodat we echt in kunnen gaan op wat er op dat moment bij de medewerkers speelt. Wij worden bij voorkeur begeleid door onze pianist die alle muziekstijlen kent.

 

Voorbeelden competentie theater:

 • Openingslied

We vragen aan de medewerkers: Waar werk je en hoe lang? Waar ben je trots op? Wat is jouw favoriete taak? Als jij de baas was wat zou je dan veranderen? Hoe zouden we beter samen kunnen werken? De inhoud verwerken we in een vrolijk lied.

 

 • One-man-musical

De indrukken bij het thema van de dag leiden tot onze geïmproviseerde sketches. Een musical over samenwerken, betere Timemanagement om meer GRIP te krijgen of hoe we stress verminderen en onze klantgerichtheid kunnen verbeteren. Het is allemaal mogelijk met een improvisatiemusical in drie bedrijven.

 

 • Improvisatiecomedy-show

We laten op humoristische wijze zien hoe iets in de praktijk eruit ziet en wat je morgen anders moeten gaan doen. Met messcherpe humor nemen we de dagelijkse praktijk op de hak en relativeren we de manier waarop we nu zaken aanpakken. Een scherpe humoristische spiegel wordt zo voorgehouden.

 • Openingsscene

Wat vinden de klanten belangrijk? Wat vind jij zelf belangrijk als consument. We spelen een scène met een ontevreden klant. Variant: Wat vind jij belangrijk om jouw werk goed te doen? Wat heb jij nodig van collega’s en van jouw leidinggevende?

 

• Een regie-scène

Een voorbeeld van een regie-scene pesten waarbij een collega een andere collega veelvuldig plaagt. De scène wordt een tweede keer gespeeld. Het publiek mag zich nu met het spel bemoeien door ‘Stop!’ te roepen en suggesties te doen ter verbetering. Samen kijken we naar een goede manier om respectvol om te gaan met elkaar. Hoe geef je op een constructieve manier feedback? Eerst doen we het eens lekker fout. Wat moet je vooral niet zeggen? Vervolgens met hulp van het publiek spelen we de scène opnieuw en spelen we de wenselijke situatie.

 

• Oefening Ja-maar.

Bedenk een leuke activiteit of nieuwe manier van werken. A komt met ideeën en B reageert steevast met Ja, maar…Wat is het effect? Wat is het verschil als de ander reageert met Ja, en…?

 

• Roept u maar

Jij mag nieuwe mensen aannemen op de werkvloer. Wat vind jij belangrijk wat iemand allemaal kan. Het publiek roept wat de acteur moeten spelen.

 

• Muzikale achtbaan

Hoe zien jullie de toekomst? In een muzikale achtbaan, waarbij de medewerkers de muziekstijl bepalen, zingen en acteren we de toekomst van het bedrijf.

 

We werken interactief en zijn goed in het creëren van een positieve en enthousiaste sfeer. De scènes kunnen zowel ontroerend als humoristisch zijn, met respect voor de mensen in de zaal. Onze pianist ondersteunt de scènes en begeleidt spontane songs.

 

 

A79EDD4D 827B 458E BFD3 4E056D0EA59C

Competentie theater - regietheater

 

 

Resultaat competentietheater

 • Middels competentie theater kunnen wij de weerstand overkomen door medewerkers op een positieve wijze raken.
 • Er ontstaat energie en enthousiasme voor het proces, de verandering of de nieuwe ideeën.
 • Creëren van enerzijds voldoende afstand om er onbevangen naar te kijken en anderzijds voldoende herkenning om er in op te gaan.
 • We geven de medewerkers zeggenschap, een luisterend oor en een concrete, herkenbare context. 
 • De medewerkers geven aan wat ze willen, hoe ze het willen en wat belangrijk voor ze is.
 • Voor het management zijn dit bouwstenen waarbij de medewerkers betrokkenheid ervaren.
 • Een kapstok, waarlangs een nieuwe verbinding met de medewerkers ontstaat en behouden kan worden.

 

Competentietheater: voorbeeld programma:

 

Hieronder een voorstel van een dagdeel competentietheater, gecombineerd met inhoud en training:

----------------------------------------

Vraag aan Reynaarde

We willen een interactief dagdeel met onze docenten waarin zij wakker worden geschud en inzicht krijgen in de (voorbeeld)rol zij hebben in de interactie met de interculturele populatie van de school.


Uitgangspunten:

 • één dagdeel
 • ongeveer 40 deelnemers
 • interactief
 • inzicht in eigen rol
 • iets om over na te denken
 • casuïstiek uit de praktijk van de school

 

 

68AAE9D9 5DA1 407D A945 217037B13DA9

Competentietheater - Improvisatie

 


Programmavoorstel Competentietheater op hoofdlijnen 

Plenair: perspectief en inhoud

13.00 - 13.10  Korte inleiding directeur of collega (eigen ervaring)

13.10 - 13.40  een interactief  “willekeurig” praktijkvoorbeeld met acteurs en theater

13.40 - 14.00  een korte duiding van interculturaliteit in een leeromgeving

 
Subplenair: dialoog en trainen

14.15 - 14.45  ronde 1

14.50 - 15.20  ronde 2

15.25 - 15.55  ronde 3


Plenair: afronding

16.10 - 16.30  wrap-up met acteurs en theater 

  

 

Plenaire start van de dag

Vliegende start

De middag start met een verhaal van de directeur waarin hij het nut en de noodzaak van dit onderwerp benadrukt. We kunnen ook starten met de eigen ervaring van een collega. Hij (of zij) verteld iets over zijn ervaringen met het thema en inzichten uit eigen loopbaan. De inzichten die zijn ontwikkeld en de talenten die zijn ontdekt. Met vallen en opstaan. Het is een eerlijk verhaal wat aangeeft wat de interculturaliteit van de school van je vraagt als docent/leeraar. 


Een “willekeurig” praktijkvoorbeeld

Acteurs spelen een sketch met een keur aan praktijkvoorbeelden waar de interculturele competenties centraal staan. Veel herkenning voor de deelnemers bij collega’s maar ook bij zichzelf. 


Korte duiding

Aan de hand van onderzoek en psychologie, duiden we het effect van de interculturele competenties.

 

Sub-plenair

De groep wordt, op een creatieve manier, verdeeld in vier tot zes gelijkwaardige sub-groepen. Elke subgroep doet in drie rondes verschillende opdrachten. De opdrachten wordt deels begeleid door een trainer/acteur van Reynaarde. Daarnaast zijn er ook opdrachten die de deelnemers zelfstandig uitvoeren. In elke ronde en bij elke opdracht zijn punten te verdienen als de opdracht goed wordt volbracht.


De opdrachten zijn gericht op dialoog, zelfkennis, verdieping door een begeleide discussie en een verbeelding van de toekomst van de school.


Plenaire afronding middag

De afronding van de dag of wrap-up. Er vind een evaluatie plaats waar bij we de deelnemers bevragen over hun ervaringen en inzichten en wat hun vervolg stappen zijn. De verbeelding van de toekomst van de school wordt in een theatervorm teruggespeeld aan de groep door de acteurs.

 

ASC9316 LR

Werkwijze Reynaarde

Onze competentie theater is opgebouwd rondom het zogenaamde actie-leren; deelnemers worden uitgenodigd, vriendelijk geprikkeld en uitgedaagd om te oefenen en te experimenteren met nieuw gedrag van de competentie. Het nieuwe gedrag wordt voor de deelnemers direct zichtbaar en voelbaar waardoor de oefeningen en inzichten veel impact hebben. We hanteren hierbij effectieve methoden waardoor de deelnemers direct ervaren wat het effect van het eigen gedrag is. De deelnemers leren door zelf te oefenen, door het observeren van anderen en door het geven en ontvangen van feedback van de trainers, acteurs en van de andere deelnemers. Deze werkwijze is pragmatisch en actiegericht waarbij wij deelnemers de mogelijkheid geven om dingen anders te DOEN dan ze gewend zijn.

 

Ook een voorstel ontvangen voor een eigen competentietheater?

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op