bellen
Contact
reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Serious events? Wat zijn dat?

 

Serious Events BrainstormXL

Serious events voor organisaties zijn events die gericht zijn op het versterken van de bedrijfscultuur, het bevorderen van teamwork, en het stimuleren van innovatie en verandering. Deze evenementen variëren van intensieve brainstorms en hackathons tot strategische retreats en crowdsourcing. Ze hebben een diepgaande invloed op de motivatie, betrokkenheid, draagvlak en het boeien, binden en behouden van medewerkers.

Serious Events met BrainstormXL

 

Motivatie en Betrokkenheid

Serious events kunnen een krachtige katalysator zijn voor de motivatie van medewerkers. Door medewerkers actief te betrekken bij belangrijke projecten en strategische beslissingen, voelen zij zich meer gewaardeerd en erkend. Dit verhoogt hun intrinsieke motivatie en betrokkenheid bij het werk. Het zien van directe resultaten van hun inspanningen tijdens deze evenementen kan leiden tot een gevoel van prestatie en voldoening, wat op zijn beurt hun werkplezier en toewijding vergroot.

 

Draagvlak en Verandering

Een van de grootste uitdagingen bij organisatorische veranderingen is het creëren van draagvlak onder medewerkers. Serious events bieden een platform om open en eerlijke communicatie te bevorderen, waardoor medewerkers de kans krijgen om hun zorgen en ideeën te uiten. Dit leidt tot een gevoel van medezeggenschap en eigenaarschap over de veranderingen. Wanneer medewerkers betrokken worden bij het plannings- en implementatieproces van veranderingen, zijn zij eerder geneigd deze veranderingen te accepteren en te ondersteunen.

 

Boeien, Binden en Behouden

Het boeien, binden en behouden van talent is cruciaal voor de duurzame groei van een organisatie. Serious events kunnen helpen om medewerkers te boeien door hen uitdagende en zinvolle uitdagingen te geven die hun vaardigheden en creativiteit testen. Dit soort betrokkenheid draagt bij aan een diepere binding met de organisatie, aangezien medewerkers het gevoel hebben dat hun persoonlijke en professionele kwaliteiten wordt ondersteund. Bovendien versterken deze evenementen de onderlinge band tussen medewerkers, wat leidt tot een sterkere teamgeest en een prettige werkomgeving, die beide essentieel zijn voor retentie.

 

Gedragsveranderingen

Gedragsveranderingen binnen een organisatie zijn vaak noodzakelijk voor aanpassing aan nieuwe marktomstandigheden of strategische doelen. Serious events kunnen een effectieve manier zijn om de gewenste gedragsveranderingen te stimuleren. Door het meedenken over het vormgeven van de gewenste gedragsverandering, ontwikkel je samen met je collega's concrete en praktijkgerichte oplossingen. Dit faciliteert een soepele overgang naar de implementatie van deze gedragsveranderingen in het dagelijkse werkleven.

 

Betrokkenheid van Eigen Mensen

Het betrekken van eigen mensen bij veranderingen is essentieel voor het succes van iedere organisatorische transformatie. Wanneer medewerkers voelen dat hun input wordt gewaardeerd en dat zij een actieve rol spelen in het veranderingsproces, neemt

 

De volgende Serious Games bieden wij aan:

 

-----------------------------------------------------------------------------------

Meer informatie? Neem dan contact met ons op over de mogelijkheden.

 

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op