bellen
Contact
Lastige gesprekken Trainingen
reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Training Lastige gesprekken

Introductie
Overbrengen van een negatieve beoordeling, een ontslaggesprek of kritiek op iemands werkhouding kan lastig zijn. Emoties gaan de boventoon voeren, er kan weerstand ontstaan bij uw gesprekspartner én u bent verwikkeld in een lastig gesprek.

 

Doel

Het doel van de training is het concreet oefenen van het voorbereiden en het voeren van een lastig gesprek. Dit mag resulteren in meer zicht op jou eigen aandeel in het verloop van het gesprekHet managen van uw eigen weerstand en die van anderen.
"Ja, eh, kijk, wat ik bedoel is eigenlijk.... Nou laat ik het zo zeggen, dat wil zeggen, dat anderen zeggen dat...." "Zal ik eerst even koffie halen?" "Dus wat ik wilde zeggen is...."

Onze aanpak
De deelnemers leren tijdens de training vooral door zelf te oefenen, door het observeren van anderen en door het geven en ontvangen van feedback van de trainer en van de andere deelnemers. Onze werkwijze is pragmatisch en actiegericht waarbij wij de deelnemers de mogelijkheid geven om dingen ánders te DOEN dan ze gewend zijn.

 

Een duo van acteur en trainer zorgt voor een energieke sfeer, zij spelen herkenbare en lastige praktijksituaties na en nodigen de deelnemers uit om het verloop van de scenes te beïnvloeden door regieaanwijzingen te geven of (als het ijs gebroken is!) door de rol van een acteur over te nemen en zelf te gaan spelen.

Wij werken vanuit de volgende uitgangspunten:

 • Creëren van een open, veilig en vertrouwelijk leerklimaat.
 • Aandacht voor ieders individuele leerdoelen.
 • Veel oefenen (= doen) en intrainen van de competenties en daarmee samenhangende vaardigheden.

 

Centrale competenties die in de training aan bod komen:

 

Programma
Lastige gesprekken:

 • Kenmerken van lastige gesprekken.
 • Machtsverhoudingen herkennen.
 • Verschillende stijlen van conflicthantering.
 • Het slechnieuwsgesprek

 

Persoonlijk inzicht:

 • Inzicht in uw eigen manier van omgaan met lastige gesprekken.
 • Non-verbale signalen.
 • Alternatieve stijlen leren toepassen.
 • Feedback geven, feedback ontvangen.

 

Probleemoplossing:

 • Belangrijke vragen bij problemen.
 • Maken van een probleemanalyse.
 • Benoemen van oorzaken en knelpunten.
 • Goed luisteren, samenvatten en doorvragen.
 • Onderhandelen en onderhandelmethoden.
 • Procedure en plannen van een oplossingsmethode.
 • Maken van afspraken.

 

Emoties:

 • Emotionele signalen herkennen.
 • Feiten van emotie onderscheiden.
 • Omgaan met eigen emoties.

 

De trainer en acteur
De training wordt geleid door een ervaren trainer en trainersacteur. Onze trainers zijn gedreven gedragstrainers met ruime ervaring in het trainen op specifiek gedrag en het ontwikkelen van competenties. De focus van onze trainers ligt op de individuele ontwikkeling, experimenteren met nieuw gedrag en het doen. De trainer bewaakt de relatie met de doelstellingen en de wensen van de opdrachtgever, de individuele leerdoelen, hij observeert het gedrag, faciliteert de nabespreking en zorgt voor de terugkoppeling naar de opdrachtgever achteraf.

De acteur is in staat om praktijksituaties van de deelnemers herkenbaar na te spelen en reageert voortdurend op het gedrag van de deelnemers. De deelnemers ervaren op deze manier direct welk effect hun gedrag (verbaal en non-verbaal) heeft. Onze acteurs hebben ruime ervaring in het toepassen van technieken uit het improvisatietheater en theatersport in trainingen. Ze inspireren deelnemers op een stevige manier, met aandacht voor de mens, resultaat en leerplezier. Zij zorgen ervoor dat de deelnemers lef krijgen om situaties uit te proberen en dat de deelnemers met meer energie, meer faalplezier, meer zelfvertrouwen en meer interactie in de training staan.

 

Op maat & InCompany
Competentieworkshop biedt standaard maatwerk en dit betekend dat wij altijd de inhoud van de training afstemmen op de wensen van de klant.

 

 

Competentieworkshop is een initiatief van Reynaarde Talentontwikkeling:

workshop@reynaarde.nl, 030-6062711


print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op