bellen
Contact
Feedback geven en ontvangen Trainingen
reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Op de werkvloer moet je soms feedback geven en ontvangen, en dat is niet altijd een makkelijke taak. Door feedback te geven aan een collega vertel je hem of haar hoe hij of zij een bepaalde situatie heeft aangepakt en hoe jij vindt dat dit beter kan. Het uiteindelijke doel van feedback geven en ontvangen, is dat je gesprekspartner een beter zicht krijgt op zijn of haar sterke en zwakke punten, en zichzelf zo verder kan ontwikkelen.

Waarom feedback geven?

Goede feedback is waardevol voor zowel de medewerker als het bedrijf. Door feedback te geven, geef je je collega inzicht in hoe zijn of haar gedrag op jou overkomt. Zo kan hij of zij in de toekomst het gedrag aanpassen en zo effectiever maken. Zowel negatieve als positieve feedback stelt hem of haar in staat om zich verder te ontwikkelen. Dit geeft je collega een duwtje in de richting van zijn of haar doelstellingen.

Feedback geven, vergroot daarnaast het zelfbeeld van je gesprekspartner. Hij of zij wordt zich meer bewust van zijn of haar kwaliteiten en talenten, waardoor zijn of haar potentieel en productiviteit vergroot. Zodoende is feedback geven, als het op een goede manier wordt gedaan, een win-winsituatie voor zoals de medewerker als het bedrijf.

Hoe feedback geven?

Positieve feedback geven, is gemakkelijk en leuk voor beide partijen. Het wordt echter een andere situatie als je een verbeterpunt moet aanhalen. Je wilt immers dat je gesprekspartner de boodschap duidelijk begrijpt, zonder dat hij of zij zich persoonlijk aangevallen voelt.

Daarom is het belangrijk om bij het geven van feedback respect te hebben voor de mening van je gesprekspartner. Je hoeft het niet met elkaar eens te worden en het is niet omdat jullie een verschillende mening hebben dat jullie tegenover elkaar moeten staan. Iedereen heeft zijn eigen waarheid en jullie kunnen met jullie verschillende mening zeker naast elkaar staan. Zolang je met deze stelling in het achterhoofd het gesprek aangaat, kun je een eerlijk en open gesprek voeren.

Feedback geven voorbeeldzinnen

Goede feedback geven, doe je aan de hand van drie stappen. In de eerste stap vertel je welk gedrag of welke houding je waarneemt bij je gesprekspartner. In stap twee geef je mee wat dit gedrag of deze houding met jou doet. Als laatste stap geef je je gesprekspartner de kans om het al dan niet met je eens te zijn.

We geven je graag een voorbeeld:
Stap 1: Ik zie jou vaak ongeïnteresseerd door het raam kijken en wegdromen tijdens de werkuren.
Stap 2: Dit geeft me het gevoel dat jij niet met je werk begaan bent of dat jij te weinig werk hebt.
Stap 3: Klopt dit volgens jou?

Door op deze manier feedback te geven, val je je gesprekspartner niet persoonlijk aan en voelt hij of zij zich meer gerespecteerd. Het geeft hem of haar ook de mogelijkheid om een eerlijk antwoord te geven, zodat jullie een constructief gesprek kunnen voeren. Na verloop van tijd zal hij of zij meer open staan voor jouw feedback en er misschien zelfs achter vragen.

Hoe feedback ontvangen?

Feedback ontvangen is net zo belangrijk als feedback geven. Als je feedback ontvangt, is het belangrijk dat je met een open geest naar je collega luistert. Direct in de defensie schieten of boos worden, heeft geen nut en brengt je alleen maar verder van het doel van de feedback, nl. een leerproces opstarten en jezelf verder ontwikkelen.

Feedback ontvangen voorbeeldzinnen

Als je zelf feedback ontvangt, is het soms moeilijk om niet in de verdediging te schieten, zeker als je gesprekspartner de feedback op een vervelende manier brengt. Indien dat het geval is, kun je reageren in vijf stappen.

Stap 1: Doorvragen: Wat bedoel je precies met die feedback?
Stap 2: Samenvatten: Je bedoelt dus…
Stap 3: Waardering geven: Het is me duidelijk
Stap 4: Eigen oordeel geven: Ik heb dit al eens/nog nooit eerder gehoord en ben het er mee eens/oneens omdat… Ik leer ervan dat…
Stap 5: Follow-up naar de toekomst: Ik zal er beter op letten/ Ik zal er voortaan rekening mee houden.

De eerste keer dat je op deze manier feedback ontvangt, zal het niet vlot verlopen maar na een aantal keren merk je dat het vanzelf gaat. Vind je het na enkele keren proberen toch nog altijd moeilijk om jezelf op de juiste manier te uiten tegenover je gesprekspartner? Dan kan een assertiviteit cursus je helpen.

Je zult ook merken dat je gesprekspartner en jij beiden een goed gevoel overhouden aan het gesprek. En dat is uiteindelijk de hele bedoeling van feedback geven en ontvangen.

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op