bellen
Contact
Functioneringsgesprekken Trainingen
reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Training Functioneringsgesprek met competenties

Introductie

Het functioneringsgesprek met competenties legt de focus op de ontwikkeling van de medewerker binnen zijn functioneren. Welke competenties bezit de medewerker en hoe kunnen deze worden ontwikkeld.

 

Doel van de training

Leer gefundeerd en eerlijk feedback geven in de training functioneringsgesprek met competenties. Hiermee wordt het functioneren en de prestaties van de medewerkers bevorderd.Verhoog de motivatie en prestaties van uw medewerkers

Onze aanpak

De deelnemers leren tijdens de training vooral door zelf te oefenen, door het observeren van anderen en door het geven en ontvangen van feedback van de trainer en van de andere deelnemers. Onze werkwijze is pragmatisch en actiegericht waarbij wij de deelnemers de mogelijkheid geven om dingen ánders te DOEN dan ze gewend zijn.

Een duo van acteur en trainer zorgt voor een energieke sfeer, zij spelen herkenbare en lastige praktijksituaties na en nodigen de deelnemers uit om het verloop van de scenes te beïnvloeden door regieaanwijzingen te geven of (als het ijs gebroken is!) door de rol van een acteur over te nemen en zelf te gaan spelen.

Wij werken vanuit de volgende uitgangspunten:
1. Creëren van een open, veilig en vertrouwelijk leerklimaat.
2. Aandacht voor ieders individuele leerdoelen.
3. Veel oefenen (= doen) en intrainen van de competenties en daarmee samenhangende vaardigheden.

Onderwerpen die in de training aan bod komen:

 • De HR-cyclus
 • Beoordelingssystemen
 • Relatie met competentiemanagment

Gedrag

 • Oordeelsvorming
 • Gedragskenmerken
 • SMART- doelstellingen formuleren
 • Vraagstelling volgens de STAR-methodiek

Gesprekstechnieken

 • De voorbereiding van het gesprek
 • Gespreksstructuur
 • Luisteren
 • Samenvatten
 • Helder formuleren
 • Feedback geven en ontvangen
 • Confronteren
 • Afspraken maken

 

Lastige situaties

 • Problemen herkennen en oplossen
 • Een negatieve beoordeling
 • Omgaan met weerstand

 

 

De trainer en acteur

De training wordt geleid door een ervaren trainer en trainersacteur. Onze trainers zijn gedreven gedragstrainers met ruime ervaring in het trainen op specifiek gedrag en het ontwikkelen van competenties. De focus van onze trainers ligt op de individuele ontwikkeling, experimenteren met nieuw gedrag en het doen. De trainer bewaakt de relatie met de doelstellingen en de wensen van de opdrachtgever, de individuele leerdoelen, hij observeert het gedrag, faciliteert de nabespreking en zorgt voor de terugkoppeling naar de opdrachtgever achteraf.

 

De acteur is in staat om praktijksituaties van de deelnemers herkenbaar na te spelen en reageert voortdurend op het gedrag van de deelnemers. De deelnemers ervaren op deze manier direct welk effect hun gedrag (verbaal en non-verbaal) heeft. Onze acteurs hebben ruime ervaring in het toepassen van technieken uit het improvisatietheater en theatersport in trainingen. Ze inspireren deelnemers op een stevige manier, met aandacht voor de mens, resultaat en leerplezier. Zij zorgen ervoor dat de deelnemers lef krijgen om situaties uit te proberen en dat de deelnemers met meer energie, meer faalplezier, meer zelfvertrouwen en meer interactie in de training staan.

 

 

Op maat & InCompany

Competentieworkshop biedt standaard maatwerk en dit betekend dat wij altijd de inhoud van de training afstemmen op de wensen van de klant.

 

Kosten: klik op tarieven voor meer informatie.

 

Deze training is gerelateerd aan de training: Beoordelingsgesprek op competenties.

 

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op