bellen
Contact
reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Het beroepsregister Veiligheidskundigen, een kwaliteitskeurmerk over de hele breedte van het vak

ARBO-online: Eerste publicatie op 29 jun 2022 | Laatst gewijzigd op 29 jun 2022

Originele artikel

 

Sinds 1 juli 2022 is er een nieuw certificeringsschema van kracht voor veiligheidskundigen die als kerndeskundige de RI&E beoordelen en erover adviseren. Daarnaast zet beroepsvereniging NVVK vol in op het Beroepsregister Veiligheidskundigen voor alle leden. De systemen bijten elkaar niet, maar vullen elkaar juist aan. Drie experts aan het woord.
 
Beroepsvereniging NVVK zet vol in op het Beroepsregister Veiligheidskundigen. “Veiligheid is in onze samenleving steeds meer centraal komen te staan. Veiligheidskundigen zijn enorm gewild, en nodig in veel domeinen en beroepsomgevingen. Werkgevers en opdrachtgevers stellen steeds vaker prijs op professionals met een aantoonbare kwaliteit, een beroepsregistratie.” Dat zegt André Vuijst. Vuijst is sinds 2017 lid van het hoofdbestuur van de NVVK en heeft de beroepsregistratie in zijn portefeuille. Hoe verhoudt dat register zich tot het certificeringsschema? Is dat  niet dubbelop? “Het certificeringsschema richt zich op het toetsen van de RI&E en adviseren over het plan van aanpak. Dat is dus een beperkte scope, als je naar ons vakgebied kijkt, hoewel je natuurlijk wel voldoende kennis moet hebben. Niet elke veiligheidskundige wordt daar enthousiast van, omdat het niet altijd goed aansluit bij hun dagelijks werk. Dat is vaak breder. Het beroepsregister moet een kwaliteitskeurmerk zijn waar de betrouwbaarheid vanaf straalt. Aan de hand van het register kunnen mensen ook aangeven waar hun specialisme ligt, waardoor ze makkelijker vindbaar zijn.”

NVVK

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde. De NVVK wil voor haar leden hét expertisecentrum voor veiligheidsvraagstukken in Nederland zijn. De leden van de NVVK hebben toegang tot een online kennisportal met vakinformatie voor veiligheidsprofessionals.

Assessment is brede professionele toetsing

In dat register kom je tegenwoordig niet zomaar terecht. “Tot een jaar of vijf geleden kon je wat formulieren invullen en vervolgens kreeg je een pasje thuis”, vat Vuijst samen. “Dat hebben we omgegooid. Op basis van een assessment en een gesprek kijkt competentiespecialist Bureau Reynaarde nu of een veiligheidskundige een voldoende niveau heeft, en voldoet aan de verwachtingen. ”En dat is niet je examen even dunnetjes overdoen, zegt Vuijst. “Ben je HVK’er? Dan moet je ook op dat niveau functioneren. Hetzelfde geldt voor de MVK’er en voor de MoSHE. Het register is er voor alle drie de niveaus. Het assessment toetst professionals op de hele breedte van hun vak. Het geeft als het ware aan hoe zij functioneren in de praktijk, in een bepaalde omgeving. Uit het assessment blijkt wat je sterke punten zijn, maar ook waar je nog aan zou kunnen werken.”

Beroepsregister van steeds groter belang

Werkgeversorganisaties en koepelorganisaties benadrukken steeds vaker het belang van een register, zegt Vuijst. “Er zitten kwaliteitsverschillen tussen diverse veiligheidskundigen. Door een register kan een individuele veiligheidskundige aangeven dat hij op het eigen niveau goed functioneert. Er zit bovendien een beroepscode aan vast. Dat is voor opdrachtgevers belangrijk; zij weten dan dat mensen uit ons register naar eer en geweten handelen.”

Wie geregistreerd is, maakt kenbaar actief te zijn in ons vakgebied en zijn kennis op peil te houden. Wie geregistreerd is, maakt bovendien kenbaar actief te zijn in ons vakgebied en kennis op peil te houden. Daar zijn werkgevers en opdrachtgevers enorm bij gebaat. En onze leden natuurlijk ook. Als kennisvereniging komen we zo steeds sterker te staan. We worden een stakeholder waar de markt niet omheen kan. We willen graag overal aan tafel zitten als er iets speelt in Arboland.”

Registreren en vooral ook herregistreren

Door je aan te melden bij het Beroepsregister Veiligheidskundigen laat je zien dat je kennis up-to-date is. Maar ook dat je je staande houdt in uiteenlopende, vaak complexe situaties. “En dat je staat voor jouw kunde en ervaring. Arbeidsveiligheid vraagt om geregistreerde veiligheidskundigen”, zegt Vuijst.

Vanaf 2022 kun je je laten herregistreren. “Herregistratie bestaat uit een 365 graden-feedback, waaruit jouw functioneren blijkt. Het komende jaar willen we dit uitdrukkelijk onder de aandacht brengen van onze leden.” Van de ruim drieduizend NVVK-leden zijn er nu tweehonderd geregistreerd.

“Wij willen beheerst doorbouwen naar minimaal vijfhonderd leden. Nog mooier zou het zijn als 25 tot 30 procent zich laat registreren. Dat levert een mooie uitdaging op voor Bureau Reynaerde, ja. Maar dat zien we dan wel weer.”

Digital Safety Passport: zakelijke DigiD

Wie geregistreerd is in het Beroepsregister Veiligheidskundigen, kan dit binnenkort laten vermelden op zijn digitale paspoort. De partij die het digitale paspoort organiseert en beheert, is Secure Logistics. Suzanne Brussaard werkt daar als accountmanager van de brancheorganisaties, waaronder de NVVK.

“Secure Logistics is een dochteronderneming van Deltalinqs, de belangenorganisatie van Mainport Rotterdam. Daar zijn zo’n zevenhonderd bedrijven bij aangesloten. Wij verzorgen efficiënte en veilige toegang tot (hoog)risicolocaties, zowel fysiek als digitaal. Moet iemand iets zijn, kunnen of weten, dan zorgen wij dat dit gecontroleerd en geregistreerd is op een digital safety passport. Wij zorgen voor een betrouwbare identiteit, een zakelijke DigiD als het ware.”

Zekerheid bieden en fraude voorkomen

Onze ‘informatiehub’ ontsluit alle informatie over iemands kennis, kunde en de geldigheid ervan
Brancheorganisaties houden zich vaak bezig met veiligheid, opleiding en training, stelt Brussaard. “Als professionals een opleiding hebben gedaan, moet dat ergens gecontroleerd en geregistreerd kunnen worden. Daar kunnen wij veel in betekenen. Wij bouwen registers en koppelen die aan ons digital safety platform. Dat voorkomt fraude met identiteit en diploma’s en biedt zekerheid aan bedrijven die werken met professionals. Met onze ‘informatiehub’ ontsluiten wij alle informatie over iemands kennis, kunde en de geldigheid van die kennis.”

Dat iemand HVK’er of MVK’er is, is informatie die past bij het digitale paspoort. “De informatie die wij ontsluiten, moet betrouwbaar zijn. Wij zouden ons systeem dus graag koppelen aan het Beroepsregister Veiligheidskundigen. Alleen gecertificeerde veiligheidskundigen krijgen dan een vermelding op hun digital safety passport.”

Voordelen koppeling register en paspoort
De koppeling tussen het beroepsregister en het digitale paspoort biedt vele voordelen, stelt Brussaard. “Veiligheidskundigen kunnen ermee aantonen dat zij een kwaliteitskeurmerk hebben van hun beroepsvereniging en dat hun kennis bij de tijd is. En dat zonder dat zij overal een stapel kopieën moeten overleggen van diploma’s of certificaten.”

Kennis maakt veilig

Ook handig: het systeem geeft gebruikers tijdig een herinnering als een kwalificatie dreigt te verlopen. Bovendien is het in deze tijd van toenemende cybercrime een veilig idee dat kwaadwillenden niet zomaar met gegevens aan de haal kunnen, of ermee kunnen knoeien. “Wij beschermen data, mensen kiezen zelf met wie ze die data delen. Ze laten geen spoor van gegevens achter bij bedrijven en instanties. Dat maakt de kans op een lifehack, om maar een schrikbeeld te noemen, een stuk kleiner.” 

Beroepsregister Veiligheidskundigen: registreren en certificeren vullen elkaar aan

Marcel Wilders, programmaleider certificatie bij het ministerie van SZW, is de architect van het nieuwe certificatieschema dat sinds voorjaar 2022 van kracht is. Hij is daarnaast een warm voorstander van het beroepsregister van de NVVK. Beide systemen kunnen heel goed naast elkaar bestaan, vindt hij, en ze vullen elkaar ook aan.

“Dat de NVVK met het beroepsregister eisen stelt aan professionals en daar ook op toetst, kan relevant zijn voor de hele beroepsgroep”, zegt Wilders. “Daarmee kunnen ze de vakdeskundigheid van alle veiligheidskundigen borgen, wat met het certificatieschema niet expliciet gebeurt. Want het certificaat verklaart alleen dat de certificaathouder zijn aanwezige vakdeskundigheid op de juiste wijze kan inzetten voor toetsing van en advies over de RI&E.

“Toetsen en ook hertoetsen van de vakdeskundigheid via het register, is daarop een mooie aanvulling”, vindt hij. “Het bijbehorende ondertekenen van de beroepscode zegt bovendien iets over de integriteit van de professionals in het register.”

Tip voor de toekomst: specialisaties verifiëren

Het register brengt ook de specialisaties in beeld, in het systeem kun je daar gemakkelijk op zoeken
Het register, zegt Wilders, geeft zekerheid aan werk- en opdrachtgevers. Doordat het iets verklaart over de professionaliteit en deskundigheid van de veiligheidskundige. “Een meelfabriek die een HVK’er inhuurt, wil graag weten dat deze persoon kennis heeft over en ervaring heeft met stofexplosies. Het register brengt de specialisaties in beeld, je kunt daar gemakkelijk op zoeken in het systeem.”

Wilders heeft ook nog een tip voor de toekomst. “Waar het register nog een stap in zou kunnen maken, is het verifiëren van de specialisaties. Dat mensen daadwerkelijk kunnen aantonen dat ze gespecialiseerd zijn, is meerwaarde voor werkgevers en deskundigen. Dat kan bijvoorbeeld door referenties of door de specialisatie onderdeel te laten zijn van het assessment.”

Straks ook kwaliteitskeurmerk voor opleidingen

Uit betrouwbare bron weet Wilders dat de NVVK werkt aan een kwaliteitskeurmerk voor opleidingen. Ook dat geeft een impuls aan de kwaliteit van de beroepsgroep, meent hij. “Veiligheidskundige opleidingen kunnen zich er positief mee onderscheiden. Bovendien kan de NVVK op basis van nieuwe inzichten sturing geven aan de opleiding.”

Met de aandacht voor kwaliteit van opleidingen en zeker ook door het Beroepsregister Veiligheidskundigen is de NVVK een voorbeeld voor andere beroepsverenigingen, vindt Wilders. “Het bevorderen van kwaliteitsontwikkeling, wat de NVVK doet met deze initiatieven, is navolgenswaardig. Als ministerie kunnen we niet overal verantwoordelijk voor zijn. Het is fijn dat de NVVK hier haar rol in pakt.”

----------------------

NVVK-lid Ad Wilbers: “Het register waarborg de integriteit van de veiligheidskundige”
Net als zijn bijna-naamgenoot van het ministerie, spreekt zelfstandig veiligheidskundige en NVVK-lid Ad Wilbers zich positief uit over het Beroepsregister Veiligheidskundigen. En ook hij is voorstander van controles op de scope, de specialisaties, van de leden. “Ik vind het van belang dat een veiligheidskundige integer is. Het register en de bijbehorende beroepscode waarborgen dat.”

“Door in het register te willen staan, geef je als professional het signaal af dat je borg staat voor je werkzaamheden, voor de integriteit van je werk. En het maakt het ook makkelijk om toe te geven dat je van bepaalde zaken géén verstand hebt. Je onderbouwt je kwalificaties ermee en wat je niet kunt, ligt daarmee ook vast.” Om de vijf jaar herregistreren is zinvol, vindt hij. “Want als je in je werk verder wegraakt van een bepaald specialisme kun je daarop geen waarde meer toevoegen.”

Ook Wilbers ziet registreren als een goede aanvulling op certificeren. “Als je RI&E’s toetst en erover adviseert, moet je gecertificeerd zijn. Dat is een wettelijke eis. Met je registratie bekrachtig je als het ware je certificatie.”

Uit eigen ervaring weet hij dat registratie in de praktijk kan helpen in conflictsituaties. “Als je als klokkenluider optreedt, want die taak heb je soms als veiligheidskundige, sta je alleen als het eropaan komt in een procedure. Wie geregistreerd is, heeft de beroepsvereniging achter zich. Dat heb ik zelf als zeer waardevol ervaren bij het oplossen van een probleem.”

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op