bellen
Contact
reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Crowd learning

Crowd Learning beschrijft het proces van het leren van de expertise en de meningen van anderen, gedeeld via online sociale ruimtes, websites en activiteiten. Deze vorm van leren is vaak informeel en spontaan, maar kan ook heel bewust en gefaciliteerd plaatsvinden.

In dit model kan vrijwel iedereen een leraar of een bron van kennis zijn. Het leren gebeurt flexibel en spontaan en kan worden aangedreven door specifieke doelen en uitdagingen. Deze doelen hebben wel altijd een directe en contextuele relevantie voor de deelnemer. Dit is een voorwaarde om iets bij te kunnen dragen. Het legt de verantwoordelijkheid en de motivatie bij de individuele deelnemer om input te leveren en te leren van anderen.

Crowd learning moedigt mensen aan om actief te zijn in het stellen van persoonlijke doelen, zoeken naar middelen en het leveren van prestaties. Het kan ook de ontwikkeling van de vaardigheden zijn die nodig zijn voor een leven lang leren, zoals zelfmotivatie en reflectie op de prestaties.

De uitdaging is om de deelnemers te voorzien van manieren om hun leerproces te beheren en te motiveren.

 

BrainstormXL en Crowd Learning

BrainstormXL is een bewuste en gefaciliteerde vorm van Crowd Learning waarbij de deelnemers uit de organisatie gevraagd worden om hun specifieke kennis in te zetten voor het oplossen van een concrete uitdaging (van de organisatie waar zij bij betrokken zijn). Wij noemen dit Incompany Crowdsourcen.

 

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op