bellen
Contact
reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Regiemodel

Het Regiemodel
Een vorm van improvisatietheater die zich leent voor onze workshops, trainingen en events. Meestal speelt de trainer samen met één acteur een situaties na uit de praktijk van de deelnemers.

Hoe werkt het
De deelnemers kijken in het regiemodel naar een scène waarin hun (werk)situatie wordt uitgebeeld. Daarin gaat een aantal zaken 'fout', die zij vervolgens mogen verbeteren door de acteurs aan te sturen (regieaanwijzingen geven). De trainer leidt de interactie, de acteur speelt, samen met de trainer, de (verschillende) suggesties uit.

Eventueel neemt iemand uit het publiek de rol van de acteur over waardoor de interactie met de deelnemers toeneemt. Door de deelnemers vriendelijk te prikkelen verleiden we ze om mee toe doen aan de scéne. Hiermee wordt doorgegaan tot er een scène staat waarmee het publiek tevreden is, en waarin samengewerkt is door de deelnemers om de 'foute' situatie te verbeteren.

Wat brengt het

  • bewustwording van het effect van het (on)wenselijke gedrag
  • aanzet tot discussie of juiste houding of gedrag
  • verkenning of verdieping van een competentie
  • het creëren van draagvlak voor de 'gewenste' situatie
  • als 'quick scan', om snel meningen en opvattingen te peilen

Waar wordt het bij ingezet

Wat zijn de voordelen

  • er komt veel energie vrij; mensen zitten op het puntje van hun stoel en bemoeien zich er voortdurend tegenaan.
  • er wordt gelachen en er wordt serieus gediscussieerd.
  • het leren gaat spelenderwijs.
  • het is veilig; iedereen mag meedoen, niemand hoeft mee te doen.
  • het is positief: men zoekt met elkaar naar oplossingen.
print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op