bellen
Contact
reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Improvisatieoefening; Whoosh, Boing, POW!

Doel van de oefening

Focus op elkaar houden in chaotische situaties en faalplezier.

 

Alle deelnemers staan in een kring.

 

Level 1
Er wordt een geluid doorgegeven 'whoosh', met daarbij een zwaaiend armgebaar of je een bal rolt, naar de deelnemer rechts van je. De deelnemer maakt daarbij oogcontact met zijn buurman. Zo gaat deze 'whoosh' de hele kring rond.

Voer het tempo op na een aantal rondes.

 

Level 2
Als iemand de 'whoosh' niet wilt ontvangen, kruist hij zijn armen (met de armen omhoog) voor het lichaam in een afwerend gebaar en zegt: 'boing'. De deelnemer die de 'whoosh' wilde doorgeven, moet nu de andere kant op.

 

Level 3
Een deelnemer kan ook een 'pauw' doorgeven naar de overkant van de kring. Dit met een 'pistool' gebaar. De ontvanger daarvan gaat verder met 'whoosh' of 'pauw'.

 

Level 4
Een deelnemer kan ook naar links of rechts 'tunnel' roepen. Vijf deelnemers die links of rechts van hem staan maken om beurten een sprongetje (alsof het geluid onder hen doorgaat). Deelnemer zes gaat door met 'whoosh, boing of pauw'.

 

Level 5
Een deelnemer kan op een denkbeeldige rode knop voor hem drukken en 'paniek' roepen. Alle deelnemers rennen al gillend door elkaar heen naar een nieuwe plaats. Als iedereen weer staat gaat de 'paniekknop-drukker' weer verder.

 

Level 6
Je kunt er tot slot een afvalrace van maken: iemand die een fout maakt, moet uit het spel. Om het faalplezier te bevorderen krijgt hij na het maken van de fout een applaus, die hij met een diepe buiging moet ontvangen voordat hij de kring uitgaat.

 

Bronnen: Toi Toi Toi, Elzinga en Smallegoor. Training to imagine, Kat Koppet.

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op