bellen
Contact
reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Strass App

Burn-out en Stress voorkomen met STRASS 

 

Burn-out is een veelvoorkomend probleem in organisaties en leidt tot verminderde productiviteit, hogere kosten en een slechte werkcultuur. Zeker in deze arbeidsmarkt waarbij veel sectoren te maken hebben met een krapte op de arbeidsmarkt en er veel druk staat op de interne organisatie zien we veel mensen uitvallen met stress-gerelateerde klachten. Het voorkomen van burn-out is dan ook van cruciaal belang. Hieronder staan enkele strategieën die organisaties kunnen implementeren om burn-out te voorkomen.

 

Strategieën voorkomen van een burn-out

  • Ten eerste is het belangrijk om werknemers te betrekken bij de organisatiecultuur en doelen van de organisatie. Werknemers moeten begrijpen hoe hun werk bijdraagt aan de missie en visie van de organisatie, en zich betrokken voelen bij de doelen van de organisatie. Hierdoor voelen werknemers zich meer verbonden met hun werk en zijn ze minder geneigd om burn-out te ervaren. www.brainstromxl.nl
  • Ten tweede is het belangrijk om werknemers te voorzien van de juiste middelen om hun werk goed te kunnen uitvoeren. Werknemers moeten beschikken over de nodige technologie, middelen en training om hun werk goed te kunnen doen. Door werknemers de juiste middelen te bieden, wordt voorkomen dat ze te maken krijgen met frustratie en stress als gevolg van onvoldoende middelen.
  • Ten derde is het belangrijk om werknemers de mogelijkheid te bieden om hun werk-privébalans te behouden. Werknemers moeten de mogelijkheid hebben om hun werkuren te plannen, flexibele werktijden te hebben en vakantiedagen op te nemen wanneer dat nodig is. Door werknemers de mogelijkheid te bieden om hun werk-privébalans te behouden, worden ze minder belast en wordt de kans op burn-out verminderd.
  • Ten vierde is het belangrijk om werknemers te betrekken bij besluitvorming en het vinden van oplossingen voor problemen. Werknemers die zich gehoord en betrokken voelen, hebben minder kans op burn-out. Het creëren van een open communicatiecultuur, waarbij werknemers de mogelijkheid hebben om ideeën en feedback te geven, kan hieraan bijdragen.

 

Stressmanagementprogramma

Dit doe je wellicht allemaal al en toch ziet u medewerkers worstelen met een hoge werkdruk en een te hoge verantwoordelijkheid en vallen er mensen uit met stress-gerelateerde klachten.

Dan is het belangrijk om precies te weten welke factoren de stress verhogen en dat u kunt sturen op actuele data van de mate van stress in u organisatie of team. De Strass-App biedt u een stressmanagementprogramma waarmee je een wekelijks of maandelijkse rapportage ontvangt over het actuele stress niveau in je organisatie of team. Je kunt dan tijdig ingrijpen en ondersteuning bieden om zo burn-out te voorkomen. Hierdoor voelen werknemers zich gesteund en kunnen ze tijdig worden geholpen wanneer ze te maken krijgen met stress en burn-out.

 

Burn-out voorkomen

Het voorkomen van burn-out is een belangrijke prioriteit voor iedere organisaties. Door werknemers te betrekken bij de organisatiecultuur en doelen, hen de juiste middelen te bieden, de mogelijkheid te bieden om hun werk-privébalans te behouden, hen te betrekken bij besluitvorming kunt je al veel voorkomen. Met  actuele data van het stressniveau bent je in staat om snel en tijdig interventies te plegen en de medewerkers voorzien van de juiste ondersteuning. Hiermee  draag je bij aan het voorkomen van burn-out en een gezonde en productieve werkcultuur creëren.

 

 

 

Meer over werken met de Strass-App, voorkomen van burn-out, datagedreven stressmanagement en pauze en rust realiseren.

 

Strass-app: https://strass-app.com/ |  https://www.linkedin.com/company/strain-assessment/ 

 

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op