Roos van Leary

De Roos van Leary is een communicatiemodel dat is voortgekomen uit een psychologisch onderzoek naar de werking van gedrag. De Roos van Leary gaat ervan uit dat gedrag, gedrag oproept. Met andere woorden; de Roos gaat uit van actie en reactie, oorzaak en gevolg, zenden en ontvangen. De grote verdienste van de Roos van Leary ligt in het feit dat de Roos laat zien dat gedrag beïnvloedbaar is en dat gedrag ander gedrag oproept. 

<<meer over de Roos van Leary>>

Roos van Leary Competentieworkshop

Teamrollen Belbin

De teamrollen en het optimaal inzetten ervan, is essentieel voor een succesvolle samenwerking. De Teamrollen van Belbin beschrijven het gedrag dat we kunnen herkennen wanneer wij samenwerken met anderen. En de daaraan gekoppelde talenten en onlosmakelijk verbonden valkuilen. Elke teamrol is eigenlijk een strategie in het omgaan met het werk en met collega’s. Anders gezegd: een favoriete samenwerkingsstijl die te zien is door met anderen samen te werken. Voor teams vormen de teamrollen van Belbin hét instrument om de verschillende stijlen van samenwerken succesvol te combineren.

<<meer over de teamrollen van Belbin>>

girl 1064658 481

Loopbaanankers Schein

Je loopbaananker is een combinatie van je talenten, (werk)waarden en behoeften. Het staat voor je werkelijke zelf. Als je weet wat je loopbaananker is, dan kun je bepalen wat voor soort werk en werkomgeving bij je past. Edgar H. Schein heeft reeds in 1978 onderzoek verricht naar loopbaanoriëntaties. Deze ankers bepalen primair of je het naar je zin hebt op je werk of juist minder. Verder hebben we de therorie van Schein aangevuld met de onderzoeken van Feldman en Bolino waardoor de ankers van Schein in drie dimensies zijn in te delen.

<<meer over de Loopbaanankers van Schein>>

580 Dimensies

Beïnvloedingsprincipes Cialdini

 

Volgens de Amerikaanse psycholoog Robert Cialdini heb je invloed op anderen met deze zeven beïnvloedingsprincipes. Deze worden ook wel de 7 overtuigende principes van Cialdini genoemd. Je versterkt je persoonlijke effectiviteit als je deze 7 beïnvloedingsprincipes kent en leert toepassen om zo meer invloed op anderen te krijgen en dus op het realiseren van je eigen doelen en ideeën. Elke dag word ook jij beïnvloed door anderen in je omgeving.Zo ontstaat er een wederzijdse beïnvloeding. De kwaliteit en effectiviteit van jou invloed bepaald uiteindelijk het resultaat van je werk.

<<meer over de beïnvloedingsprincipes van Cialdini>>